اپ سلامتی برای همه

بيني؛ عضوي مهم از نظر زييايي و سلامت

بيني عضو بسيار كوچكي است كه اهميت زيادي دارد زيرا راهي است كه از طريق آن هواي تنفسي وارد ريه ها مي شود. بعلاوه اينكه باعث گرم شدن، تميز شدن 1059E3و مرطوب شدن هواي تنفسي مي گردد. اما از طرف ديگر بيني بخش بزرگي از صورت آنهم در وسط آن را اشغال مي كند و طبيعتا نقش مهمي در ظاهر هر فردي دارد. پس در واقع مشكلات افراد در خصوص بيني آنها ممكن است از جهت عملكرد آن باشد يا به جهت ظاهر و زيبايي آن.

اگر بيني كار خود را به درستي انجام دهد، غالب افراد حتي وجود آنرا هم احساس نمي كنند در حاليكه در صورت اختلال در عملكرد، ممكن است تنفس، بويايي و حتي چشايي فرد مختل شود. به خاطر بياوريد كه در هنگام سرماخوردگي و آبريزش بيني مخصوصا اگر در هنگام مطالعه يا در جمع دوستان و يا كلاس درس باشد چقدر آزرده خاطر مي شويد.

اما ظاهر بيني، زيبايي ظاهري باعث اعتماد به نفس و احساس بهتر فرد نسبت به خود مي شود. و طبيعتا ظاهر بيني در اين خصوص بسيار نقش دارد.  هيچ شكل بيني نيست كه بتوان به تنهاييي آن را بهترين توصيف كرد. در واقع هر فردي بنا به تناسب صورتش بيني مناسبي براي خود وي متصور است. اما بسياري از افراد از شكل بيني خود به دليل عدم تناسب با صورت ناراضي بوده و انرا بزرگ، پايين افتاده، زياده از حد پهن و يا بهرحال نامناسب مي پندارند.

جراحي بيني ممكن است كمك كننده باشد؟

ممكن است مشكلات عملكردي يا ظاهري به طور مادرزادي و يا پس از يك حادثه رخ داده باشند. در هر دو صورت جراحي بيني مي تواند كمك كننده باشد.

ممكن است كه فردي علي رغم مصرف داروها، باز در تنفس راحت مشكل داشته باشد و با گرفتگي مداوم بيني روبرو باشد. از طرف ديگر زماني كه شكل ظاهري بيني باعث احساس عدم اعتماد به نفس فرد مي شود، و احساس نياز به تغيير در اين زمان نيز ضروري به نظر مي رسد. و جراحي زيبايي بيني مي تواند كمك كننده باشد.

عملكرد بيني به چه صورتي مي باشد؟

پيش از همه بايد با عملكرد و ساختمان بيني آشنا شويم. بيني در نماي خارجي، از نظر ظاهري زماني مناسب تلقي مي شود كه مانند شكل صورت را به سه قسمت مساوي تقسيم كنيم بيني در قسمت وسط به طور متناسب جاي گيرد و شكل مثلتي كه براساس كناره هاي بيني ترسيم مي شود، شكل مناسي و متعادلي را در صورت ايجاد نمايد. به اين صورت كه در مثلت ترسيم شده بيني و گوشه هاي دهان اضلاع آن را تشكيل دهند و در تعادل به نسبت اندازه لب ها باشد.

از نماي نيمرخ نيز باز بيني بايد در درون مثلثي كه مانند شكل ترسيم مي شود قرار گيرد. حال هر فردي مي تواند با ترسيم اين خطوط بر روي عكس خود، تناسب ظاهري بيني خود را بررسي نمايد.

آناتومي بيني تشكيل شده از استخوان (كرم رنگ)، غضروف ها ( به رنگ آبي ) و پوست مانند شكل تشكيل شده است. اما اين اجزا با يكديگر يك حفره در در داخل بيني تشكيل مي دهند كه هوا در آن جريان پيدا مي كند. در وسط بيني يك تيغه وجود دارد كه بيني را به دو قسمت تقسيم مي كند. همچنين باله هاي استخواني مرطوبي نيز در دو طرف تيغه بيني وظيفه مرطوب كردن و گرم كردن هواي تنفسي را برعهده دارند. همچنين سينوس ها كه حفرات بزرگي در استخوان جمجمه هستند به بيني راه داشته و گرم كردن هوا و طنين صدا را برعهده دارند.

هر مشكلي كه فرد با بيني خود دارد بايد پس از ارجاع از طرف پزشك خانواده به متخصص گوش و حلق و بيني مراجعه نمايد. در قدم اول پزشك سوالاتي را درباره شرح حال و سابقه مشكلات خواهد پرسيد. درباره مشكلات تنفسي، عفونت بيني، سابقه جراحي يا ضربه بيني. همچنين تلاش به جهت درمان دارويي براي مشكلات تنفسي نيز مورد پرسش قرار مي گيرد.

اگر براي مساله زيبايي به پزشك مراجعه كرده ايد حتما تصوري كه براي بيني خود داريد و ظاهر مطلوب موردنظر را براي وي توضيح دهيد.

پزشك بيني شما را معاينه خواهد نمود و مشكلات ساختاري آن مانند تيغه انحنادار، باله هاي بزرگ استخوانيرا بررسي خواهد كرد و ممكن است تصويربرداري تشخيصي نيز درخواست نمايد. اما براي درمان زيبايي بايد ابتدا، ظاهر بيني را معاينه نمايد، استخوان، غضروفها و جنس پوست آن را دقيقا مورد مطالعه قرار دهد و ممكن است درخواست عكس نيمرخ و تمام رخ در عكاسي را بنمايد.