بیضه نزول نکرده

 بيضه نزول نکرده اغلب در نوزادان پسر نارس شايع مي باشد.

اگر چه در اکثريت موارد بيضه ها به مکان خود  تا شش ماهگي نزول پيدا مي کنند  اما در برخي کودکان اين اقدام نيازمند جراحي مي باشد و با اعمال ارکيدوپکسي مي توانيم بيضه ها را از ناحيه شکمي به محل خود بيضه انتقال دهيم  و اگر بيضه ها به محل طبيعي خود باز نگردند خطر ناباروري و سرطان وجود دارد.

 

 

 بيضه نزول نکرده چيست؟

در پسران، بيضه ها در ناحيه شکم تکامل مي يابند و در حالي که نوزاد در رحم مادر در حال رشد است بيضه ها به تدريج به محل اصلي خود ( کيسه بيضه) انتقال مي يابند. اين رخداد در اواخر دوران بارداري اتفاق مي افتد در هنگام تولد بيشترين کودکان دو بيضه در محل اصلي خود دارند. با اين حال در برخي کودکان يکي و يا هر دو بيضه در قسمت بيضه دان مشاهده ولمس نمي شود. که اين پديده را بيضه نزول نکرده مي نامند که نام ديگر آن CRYPTORCHIDISM ميباشد. معمولا بيضه ها در کانال بين شکمي و کيسه بيضه گير مي کنند ( کانال هرني) اما گاهي اوقات نيز در ناحيه شکمي مي باشند.معمولا يکي از بيضه ها درگير هستند، اما در موارد نادر هر دو بيضه در محل اصلي خود قرار ندارند.  اين بيماري اغلب در نوزادان نارس شايع است و از هر 4 کودک نارس يک کودک دچار بيماري بيضه نزول نکرده مي باشد. و از هر 20 کودک به دنيا آمده در زمان طبيعي خود يک کودک دچار اين بيماري است. در بسياري از موارد بيضه ها نزول مي کنند. با اين حال تقريبا از هر 70 مورد يک مورد پس از گذشت يک سال همچنان بيضه نزول نکرده دارد.

در موارد بسيار نادر ممکن است کودکي بدون بيضه باشد و تکامل بيضه در او صورت نگرفته باشد.

 آيا بيضه مي تواند پس از تولد نزول کند؟

در برخي موارد، بيضه اي که نزول نکرده پس از تولد نزول مي يابد. با اين حال ، اين امر با بزرگتر شدن کودک غير محتمل تر است. بيضه هاي کودک بايد تا يک سالگي در محل اصلي خود باشند.

 چگونه بيضه نزول نکرده تشخيص داده مي شود؟

معمولا با معاينه کودک اندکي پس از تولد و يا در حين 6 الي 8 هفتگي اين مسئله را تشخيص داد. با معاينه کيسه بيضه کودک مي توان به حضور و يا عدم حضور بيضه در کيسه بيضه پي برد.

در برخي کودکان ممکن است بيضه ها به محل خود بازگردند اما هميشه قابل لمس نباشند.زيرا گاهي اوقات ممکن است به علت سرما بيضه ها به داخل شکم بازگردند. بنابراين اگر شما در ديگر اوقات بيضه هاي کودک را در محل اصلي لمس نموده ايد مثلا هنگامي که کودک را از حمام بيرون آورده ايد و بيضه ها در محل اصلي خود نيستند نگران نباشيد نيازي به اقدامات درماني نيست.

بيضه نزول نکرده موجب چه عوارض و علائمي مي باشد؟

بيضه نزول نکرده با علائم خاصي همراه نيست . به عنوان مثال درد در بيمار وجود ندارد.

مشکل بيضه نزول نکرده چيست؟

اگر يک ويا هر دو بيضه در شکم باقي بمانند بيضه ها  نمي توانند به طور صحيح رشد يابند. در مرداني که دچار بيضه نزول نکرده بوده اند و يا درمان به موقع در کودکي صورت نگرفته باشد ميزان اسپرم و باروري آنها از حد طبيعي کمتر مي باشد. زيرا بيضه ها براي توليد اسپرم بايد دماي پايين تري از بدن داشته باشند.

 

در مرداني که بيضه نزول نکرده داشته اند بايد بررسي بيضه ها به منظور جلوگيري از سرطان بيضه براي اين که در ناحيه شکم نباشند انجام شود. در افرادي که بيضه نزول نکرده خود را با اعمال جراحي عمل نکرده اند خطر و ريسک سرطان بيضه بيشتر است.  حتي برخي مرداني که در کودکي بيضه نزول نکرده را اصلاح کرده اند نيز بدون خطر نمي باشند.