سلامت مردان

بیضه نزول نکرده

 بيضه نزول نکرده اغلب در نوزادان پسر نارس شايع مي باشد.اگر چه در اکثريت موارد بيضه ها به مکان خود  تا شش ماهگي ...
Read more