بیماری های خونی

وقتي سلولهاي خون خم ميشوند

شناخت بيماري كم خوني داسي شكل براي كساني كه فكر نمي كنند حامل ژن بيماري كمي خوني داسي شكل هستند، داشتن نوزادي ...
Read more

تالاسمی

 تالاسمی:تالاسمی بیماری موروثی خونی است. انواع مختلف تالاسمی از نوع بدون علامت تا نوع شدید و تهدید کننده وجود ...
Read more