اپ سلامتی برای همه

مشكلات مهم همراه با چاقي كودكان

چاقي كودكان را هدف قرار دهيم

كودكان با چالشهاي بسياري مواجه هستند چون د رحال رشد هستند: ياد گرفتن اينكه چگونه دست پيدا كنند و آنها را بتوانند حفظ كنند، تكاليف خود را انجام دهند و در حين حفظ ايمني تفريح كنند. اما كودكان امروزه با يك مشكل رو به رشد مواجه هستند كه انها را در خطر ميزبان بيماري هاي پزشكي بودن در سراسر عمر قرار مي دهد. مشكل چاقي كودكي است

كودكان نمي توانند خود به تنهايي بر اين مشكل غلبه كنند. خوشبختانه، خانواده ها و جامعه كارهاي زيادي مي توانند براي كمك به چاقي دوران كودكي انجام دهند.

نرخ چاقي در طول سه دهه گذشته تقريبا سه برابر شده است. امروزه، از هر سه كودك و نوجوان يكي در كشورهاي پيشرفته نظير آمريكا چاق يا داراي اضافه وزن است.

اضافه وزن شانس ايجاد بيماري قلبي، سكته مغزي، ديابت نوع دو، آسم، بيماري كبد و انواع سرطان را افزايش مي دهد. بيماريهاي ديگري كه مرتبط با چاقي هستند مثل فشار خون بالا و كلسترول بالا امروزه بيشتر از پيش در دوران كودكي ديده ميشوند.

متاسفانه، مسائل پزشكي تنها مشكلاتي نيستند كه اين كودكان با آنها مواجه اند. كودكان و نوجوانان چاق همچنين  ممكن است با تبعيض اجتماعي، اعتماد به نفس پايين و افسردگي در كشمكش باشند. احتمال اينكه اين چاقي در بزرگسالي هم همراه آنان باشد و مشكلات براي آنها ادامه داشته باشد بيشتر است.

علل اصلي اضافه وزن در كودكان همانند بزرگسالان است. چاقي تا حد زيادي ژنتيكي است و تا حدي زندگي ماشيني، نشستن پشت كامپيوتر، خوردن غذا در هر جايي در جامعه به افزايش تعداد افراد چاق در هر سني كمك كرده است. اما شما مي توانيد با ايجاد محيطي براي كودكان براي تشويق آنها به تغذيه سالم و فعاليت فيزيكي يه مقابله با اين عوامل تاثيرگذار كمك كنيد. اين تلاش بايد از خانه شروع شود.

بزرگسالان مي توانند با ارائه فرصتهايي براي خوردن غذاهاي سالم مثل سبزيجات، ميوه ها و غلات كامل و كم كردن نوشيدني هاي شيرين و فست فودها محيطي را براي تقابل كودكان فراهم آورند. همچنين بايد زمان نشستن پشت كامپيوتر، تلويزيون و بازيهاي ويدئويي محدود شده و فرصتهايي براي فعاليت فيزيكي فراهم شود.

تحقيقات جديدتر نشان مي دهند كه داشتن خواب كافي نيز براي مديريت وزن اهميت دارد.

كارشناسان هم نظر هستند كه وزن از ساختار محيط زيست تاثير مي پذيرد. آنچه كه با نام "محيط مصنوع" شناخته ميشود نه تنها شامل خانه شما بلكه همه چيز در همسايگي و جامعه تان از جمله مسيرها، پاركها و منابع غذايي ميشود. بر طبق گفته كارشناسان، محيطهاي مصنوع نه تنها بر فعاليت فيزيكي بلكه بر غذاهايي كه انتخاب مي كنيم و ميزان زماني را كه درخانه صرف مي كنيم نيز تاثير مي گذارد.

اگرچه متعهد ماندن به تغذيه سالم و فعاليت براي هر فرد و خانواده ها اهميت دارد، جامعه وسيعتر هم مي تواند نقشي ايفا كند. كودكان به محيطهاي مختلفي رفت و آمد دارند كه همه اين محيطها تصميات آنها در مورد غذا و فعاليت را شكل داده و بر آنها تاثير مي گذارند. والدين، پرستاران كودك، مدارس، دولتها، گروههاي اجتماعي و سازمانهاي مذهبي نيز مي توانند با ايجاد محيطهاي حمايت كننده سالم براي تشويق به اين انتخابها كه تا آخر عمر با كودكان هستند كمك كننده باشند.

برخي فكر مي كنند كه مسئله چاقي به عزم راسخ افراد بستگي دارد و همه چيز كاملا در اختيار خود فرد است. اما اگر اين گونه بود ما اپيدمي چاقي را كه در حال حاضر شايع است را نداشتيم. ما در محيطي زندگي مي كنيم كه براي بهبود رژيم غذايي و فعاليت سازماندهي نشده است.

براي مثال، در بسياري از جوامع خواربار فروشي وجود ندارد كه به معناي عدم دسترسي به غذاهاي تازه و مغذي است. در برخي جاها، غذاهاي آماده كنسروي و بسته بندي شده كه در بقالي ها فروخته ميشود تنها انتخابهاي موجود هستند.

در برخي از جوامع زمين هاي بازي و پياده روهاي ايمن وجود ندارد بنابراين كودكان مجبورند اوغات فراغت خود را در خانه بگذرانند. نشستن به جاي تحرك داشتن، نگه داشتن وزن در محدوده سالم را بسيار مشكل مي سازد.

در تحقيقات جديد به جاي تمركز محض بر رفتارهاي فردي، عوامل مختلف تاثيرگذار بسياري از جمله جامعه سازمانهاي جوانان، مدارس، خانه و خانواده مورد بررسي قرار مي گيرند.

امروزه تمركز بر شيوه هاي چند سطحي است. در اين شيوه ها نه تنها فرد بلكه خانواده، پزشك، مدارس و جوامع بزرگتر نيز مورد بررسي قرار مي گيرند. ما در مورد عوامل تاثيرگذار در يك محيط خاص چيزهاي زيادي مي دانيم اما كودكان فقط در خانه زندگي نمي كنند.

والدين، معلمان و جوامع بايد در اين مبارزه و براي سلامت يك نسل احساس مسئوليت كنند و خود برا ي رفتارهاي سالم الگو باشند.

والدين حرفهاي واقعا مهمي دارند كه سياست گذاران بايد بشنوند. والدين و جوامع بايد هر آنچه را كه نياز به تغيير دارد شناسايي كرده و از دولت براي آن تغييرات درخواست كمك كنند. ببينيد چه چيزي در اين رابطه براي كودك شما اهميت دارد، مثلا شايد بخواهيد خيابانها يا پاركهاي بيشتر كه براي پياده روي مناسب باشند داشته باشيد يا نياز به دسترسي به غذاهاي سالم تر يا بازارهاي خانوادگي بيشتر داريد.

سعي كنيد فهرستي از تغييرات مثبتي كه مي توانيد در جامعه خود ايجاد كنيد تهيه نمائيد. سپس با همسايگان و مسئولين محلي خود جمع شده و ببينيد چگونه مي توانيد اين ايده ها را به واقعيت تبديل كنيد. مثلا براي ارائه غذاها و تبلغ آن در مدرسه با مسئول انجمن اولياي مربيان مدرسه صحبت كنيد.

بسياري از جوامع با فراهم آوردن دسترسي و حفظ پاركهاي محلي، درخواست براي راهها و پياده روهاي ايمن براي پياده روي، درخواست براي غذاهاي سالمتر و فعاليت فيزيكي بيشتر در مدرسه و بررسي علت فقدان گزينه هاي غذايي مغذي و خوار وبار فروشي ها اين چالش را شروع كرده اند.

در حالي كه براي ايجاد يك محيط زيست سالم تر تلاش مي كنيد به خاطر داشته باشيد كه رفتارهاي خود شما الگوي قوي براي فرزندانتان است. اگر والدين تغييرات و انتخابهاي سالم رادر زندگي خود اعمال كنند در اين صورت نمي توان از كودكان انتظار داشت كه بفهمند چه چيزي بهتر است و براي خودشان انتخابهاي عاقلانه داشته باشند.

منابع بسياري مي توانند به شما و كودكتان براي گام برداشتن در جهت سبك زندگي سالم كمك نمايند.

انتخابهاي عاقلانه

وزن مناسب داشته باشيد

كودكي زمان ايده آلي براي تشويق به عادات سالم است و كودكان مي توانند اين عادات رادر بقيه عمر خود اجرا كنند. اين عادات عبارتند از:

از خوردن غذاهاي پركالري كه ارزش غذايي پاييني دارند اجتناب كنيد.

ميوه ها و سبزي ها را بخشي از وعده هاي غذايي خود قرار دهيد.

به برچسب "حقايق غذايي" هر محصول مراجعه كرده و غذاها را با هم مقايسه كنيد.

سعي كنيد وعده هاي غذايي تان چه در  خانه و چه در رستوارنها كوچك باشد.

به جاي نوشيدني هاي گاز دار از آب يا شير كم چرب استفاده كنيد.

براي فعاليت فيزيكي كل خانواده برنامه ريزي كنيد.

اسباب بازي هايي رادر اختيار كودكان قرار دهيد كه به فعاليت فيزيكي تشويق شوند از جمله توپ، بادبادك و طناب.

از منابع بسياري كه در اختيار داريد استقاده نمائيد.