عفونت ادراری کودکان

 عفونت ادراری در کودکان امری شایع است. این بیماری می تواند با نشانه هایی همراه باشد. استفاده از آنتی بیوتیک ها می تواند در رفع بیماری موثر باشد. در بسیاری از موارد کودکانی که دچار عفونت ادراری می شوند به طور کامل درمان می گردند. در برخی موارد، بررسی کلیه و یا مثانه پس از رفع بیماری توصیه می گردد. پزشک به شما در صورت نیاز انجام این تست ها را توصیه می کند. توصیه برای انجام این تست ها به سن کودک ، شدت عفونت و این که آیا قبلا کودک دچار عفونت ادراری بوده است یا خیر بستگی دارد.

 شناخت دستگاه ادراری:

در بدن در ناحیه شکمی دو کلیه وجود دارد. که ادرار توسط لوله حالب (میزنای) به مثانه می رود. ادرار در مثانه جمع آوری می شود و از مجرای پیشاب خارج می گردد.

 

 

 عفونت ادراری چیست؟

عفونت ادراری در اثر باکتری هایی که به داخل ادرار نفوذ می یابند ایجاد می گردند. بیشتر عفونت های ادراری به علت باکتری هایی که به طور طبیعی در شکم هستند ایجاد می شوند. این باکتری ها تا وقتی در شکم هستند مشکلی ایجاد نمی کنند اما وقتی به دیگر قسمت های بدن وارد شوند موجب آسیب می گردند. برخی باکتری ها در ناحیه مقعد هستند و پس از دفع مزاج در آن ناحیه باقی می مانند. این باکتری ها می توانند از طریق پیشابراه به داخل مثانه راه یابند. برخی از این باکتری ها در ادرار زنده می مانند و باعث عفونت می شوند.عفونتی که معمولا در مثانه شایع است التهاب مثانه نامیده می شود، اما این عفونت می تواند به بخش های بالایی نفوذ کرده و یک و یا دو کلیه را درگیر سازد.

تقریبا از هر 20 پسر یک نفر، و از هر 10 دختر یک نفر حداقل تا سن 16 سالگی یک بار دچار عفونت ادراری شده اند. عفونت ادراری در کودکان کمتر از 5 سال شایع تر است.

برخی اصطلاحات پزشکی عفونت ادراری عبارتند از:

·         عفونت دستگاه ادراری - بدین معنی که عفونت ادراری در محلی از دستگاه ادراری وجود دارد.

·         عفونت دستگاه ادراری تحتانی - بدین معنی که عفونت ادراری در ناحیه پیشابراه و مثانه وجود دارد  و به بیماری التهاب مثانه بسیار نزدیک است.

·         عفونت ادراری ناحیه فوقانی - عفونت به کلیه و یا به لوله حالب سرایت کرده است.

·         التهاب کلیه - اصطلاح دیگری است به معنای عفونت کلیه

·         درد ناحیه کمری و گرده ها - درد ناحیه اطراف شکمی که مربوط به کلیه می باشد.

آیا مواردی هستند که باعث افزایش ادامه عفونت ادراری میشوند؟

در اغلب موارد نه. در بیشتر عفونت های ادراری کودکان تنها یکی از عوامل ذکر شده باعث عفونت ادراری می شوند و مورد دیگری را شامل نمی شود.در برخی موارد باقی ماندن مقداری از ادرار در دستگاه ادراری می تواند در ایجاد عفونت ادراری نقش داشته باشد. در هنگام ادرار باید همه ادرار به طور کامل از دستگاه ادراری خارج شود. این امر باعث می شود که اگر باکتری به درون مثانه  از دفع ادرار قبلی نفوذ یافته بوده است خارج شود. با این حال ، برخی دیگر از مشکلات و ابنورمالی ها می توانند در نگهداری ادرار در مثانه  و پیشابراه ویا کلیه اثر گذار باشند . و این امر ممکن است موجب افزایش باکتری ها شود زیرا ادرار محیط مناسبی برای باکتری ها می باشد. این امر میزان پیشرفت عفونت ادراری را تسریع می کند. بیشترین میزان شیوع  عفونت ادراری در موارد زیر است:

در اثر يبوست، به مثانه شخص فشار وارد ميشود. در اثر اين فشار ممکن است مثانه کودک به درستي تخليه نشود. درمان يبوست شديد در برخي موارد از عفونت هاي مکرر ادراري جلوگيري مي کند.

سندرم هاي اختلال دفع در مواقي بروز مي کنند که کودک ادرار و يا مدفوع خود را نمي تواند به طور پيوسته تخليه نمايد و به صورت تدريجي عمل دفع صورت مي گيرد. به عبارت ديگر، در اين کودکان تخليه مثانه و يا دفع مزاج به طور کامل صورت نمي گيرد. علت فيزيولوژيکي خاصي براي اين امر وجود ندارد و هيچ گونه ابنورماليتي دستگاه ادراري و راست روده وجود ندارد. علت وقوع اين امر ناشناخته است. شايد مشکلات روحي و استرس در بروز اين امر دخيل باشد.

ابنورمالي ها ي دستگاه ادراري مي تواند باعث حبس ادرار شوند. که اين اختلال رفلاکس مثانه –حالبي نام دارد که اختلال مثانه و ميزناي ناميده مي شود. اين مشکل در ناحيه تقاطع ميزناي و مثانه وجود دارد. در اين حالت ادرار به داخل حالب (ميزناي) به طور مکرر و به دفعات بازگشت مي کند. اين امر نبايد اتفاق بيفتد. ادرار بايستي تنها از مثانه به سمت پايين خارج گردد. اين حالت بيشتر شخص را دچار عفونت بيماري مي کند. عفونت ادراري اگر با برگشت از مثانه به سمت بالا يعني کليه ها وارد شود شخص را دچار عفونت کليوي ، زخم و آسيب خواهد کرد.

در بسياري از موارد اين امر  در صورتي که به طور مکرر بازگشت کند باعث آسيب هاي شديد کليوي ميشود.  از مشکلات نادر ديگري که مي توانند در بروز عفونت ادراري تاثير گذار باشند مي توان به سنگ کليه و يا ابنورمالي هاي مادر زادي دستگاه ادراري اشاره کرد.

حتي اختلالات عصب کمري و اعصاب اين ناحيه در صورتي که بر روي تخليه مثانه تاثير بگذارند مي تواند در بروز اين اختلالات اثر گذار باشند. اين مشکل در کودکان کمتر اتفاق مي افتد.