بيماري هاي کودکان

بازگشت به مدرسه با ديابت: براي شروع هوشمندانه مدرسه از قبل برنامه ريزي كنيد

  دفترها، پاك كن ها، جامدادي ها و كوله پشتي مهمترين فهرست براي اغلب بچه ها براي بازگشت به مدرسه است. اما اگر ...
Read more

مشكلات مهم همراه با چاقي كودكان

چاقي كودكان را هدف قرار دهيم كودكان با چالشهاي بسياري مواجه هستند چون د رحال رشد هستند: ياد گرفتن اينكه چگونه ...
Read more

بیماری کاواساکی

بیماری کاواساکی بیماری کودکان است که موجب تب، خارش پوست و سایر علائم (ذکر شده در زیر) می‌شود. بیشتر کودکان ...
Read more

انسداد مجاري اشك در نوزادان

در برخي نوزادان تازه متولد شده يك يا هر دو چشم دچار اشكريزش به دلیل چسبندگی و بسته بودن مجرای تخلیه کننده ...
Read more