اندام ها

فرصتهاي فراوان براي داشتن تحرك

همان طور كه مي دانيد فعاليت فيزيكي به شما كمك مي كند كه زندگي سالم تر و طولاني تري داشته باشيد ولي آيا مي دانيد ...
Read more

ليپوم (غده چربي)

ليپوم يك غده چربي غيرسرطاني (خوش خيم) است كه اغلب مشكل يا علائمي ايجاد نمي كند. اغلب ليپوم ها كوچك بوده و بهتر ...
Read more

پديده رينود

پديده رينود زماني اتفاق مي افتد كه قسمتهاي انتهايي بدن، معمولا انگشتان دست و پا، تغيير رنگ داده و دردناك ...
Read more