اپ سلامتی برای همه

گروه های مختلف بيماري ها

ريگ‌هايي در مجراها (دفع سنگهاي كليه)

حتما تا به حال شنيده ايد كه دفع سنگ كليه دردناك تر از زايمان است. هر ساله چند صد هزار نفر با درد سنگ كليه به ...
Read more

مواردی كه افراد مبتلا به اگزما تمایل دارند در مورد آن‌ها بدانند

وقتي در مورد اگزما فكر مي كنيد چه چيزي به ذهنتان مي رسد؟ بثورات قرمز، پوست خشك؟ يا حتي مشكلي كه بيشتر نوزادان ...
Read more

فرامش نكنيد كه قرصهاي خود را بخوريد

فرامش نكنيد كه قرصهاي خود را بخوريد هر روز ممكن است خيلي چيزها را فراموش نماييد مثلا اسم افراد، كليدهايتان و ...

شناخت ريسكهاي بهداشتي

شانس خود را براي سلامت بهتر افزايش دهيد خطرات در اطراف همه ما وجود دارند. عطسه كسي در اطراف شما مي تواند ريسك ...