گروه های مختلف بيماري ها

ريگ‌هايي در مجراها (دفع سنگهاي كليه)

حتما تا به حال شنيده ايد كه دفع سنگ كليه دردناك تر از زايمان است. هر ساله چند صد هزار نفر با درد سنگ كليه به ...

مواردی كه افراد مبتلا به اگزما تمایل دارند در مورد آن‌ها بدانند

وقتي در مورد اگزما فكر مي كنيد چه چيزي به ذهنتان مي رسد؟ بثورات قرمز، پوست خشك؟ يا حتي مشكلي كه بيشتر نوزادان ...

فرامش نكنيد كه قرصهاي خود را بخوريد

فرامش نكنيد كه قرصهاي خود را بخوريد هر روز ممكن است خيلي چيزها را فراموش نماييد مثلا اسم افراد، كليدهايتان و ...

شناخت ريسكهاي بهداشتي

شانس خود را براي سلامت بهتر افزايش دهيد خطرات در اطراف همه ما وجود دارند. عطسه كسي در اطراف شما مي تواند ريسك ...