گروه های مختلف بيماري ها

فرامش نكنيد كه قرصهاي خود را بخوريد

فرامش نكنيد كه قرصهاي خود را بخوريد هر روز ممكن است خيلي چيزها را فراموش نماييد مثلا اسم افراد، كليدهايتان و ...

شناخت ريسكهاي بهداشتي

شانس خود را براي سلامت بهتر افزايش دهيد خطرات در اطراف همه ما وجود دارند. عطسه كسي در اطراف شما مي تواند ريسك ...

پنجره اي رو به سلامت شما

چشم هاي شما همه چيز را آشكار ميكند         ديد شما به نظر عالي مي رسد. احساس مي كنيد چشمهايتان كاملا ...

فصل کنه

                                پیشگیری از گزش کنه در تابستان با آغاز فصل ...