امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
اسم دارواکسپکتورانت کدیین
اسم لاتين Expectorant Codeine
اشکال دارويي 
گروه داروييداروی ترکیبی
گروه درماني ضد سرفه ، خلط آور
گروه مصرف در حاملگي C
موارد ،روش و مقادير مصرفدرمان علامتی سرفه و احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی ،آلرژی و عفونت تنفسی . بالغین : 5-10ml q6h . کودکان 12-6 سال : 2.5-5ml q6-8h  . کودکان 6-2 سال : 1.25-2.5ml q6-8h
موارد منع مصرفرجوع شود به :
 عوارض جانبيرجوع شود به :

 health4all reverse

ضامن سلامتی با ثبت 23675 موسسه ای دانش بنیان است که در حوزه پژوهش در سلامت به طور حرفه ای و براساس اصول بین المللی اخلاق پژوهشی کار میکند و عضو سازمان بهداشت جهانی (لینک) است