امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
اسم دارواتر
اسم لاتين Ether
اشکال دارويي 
گروه داروييبیهوش کننده
گروه درماني بیهوش کننده عمومی استنشاقی
گروه مصرف در حاملگي  
موارد ،روش و مقادير مصرفالقای بیهوشی . بالغین : شروع با غلظت 20-10% حجم هوای تنفسی و در صورت نیاز افزایش غلظت . حفظ بیهوشی سبک . بالغین : با غلظت 5% . حفظ بیهوشی عمیق . بالغین : حداکثر تا غلظت 10% . توجه : هنوز در برخی از کشورها برای القا و نگهداری بیهوشی از اتر استفاده می شود ، هر چند در بسیاری از کشورها به جای آن از بیهوش کننده های هالوژنه استفاده می کنند .
موارد منع مصرفدیابت ، عیب کار کلیه ، بیماری شدید کبد
 عوارض جانبيتحریک ترشح بزاق و ترشحات برونش ، انقباض حنجره ، انبساط عروق (هیپوتانسیون) ، افزایش خونریزی از مویرگها ، افزایش گلبولهای سفید (لکوسیتوز) ، افزایش PT، تشنج ، استفراغ پس از جراحی .

 health4all reverse

ضامن سلامتی با ثبت 23675 موسسه ای دانش بنیان است که در حوزه پژوهش در سلامت به طور حرفه ای و براساس اصول بین المللی اخلاق پژوهشی کار میکند و عضو سازمان بهداشت جهانی (لینک) است