گوش ،شنوایی و تعادل

گوش به شما اجازه انجام دادن کارهای قابل توجهی را به شما می دهد و سبب می شود دامنه وسیعی از صداهارا بشنوید از صدای ارام زمزمه گرفته تا صدای بلند یک گروه موسیقی وصدا را به صورت سیگنا لهای الکتریکی به مغز انتقال داده تا برای ان قابل تفسیر باشد، همچنین به حفظ تعادل در شما نیز کمک می کند.

 

 

 

 

ساختار گوش:

گوش تقریبا به سه بخش تقسیم شده است گوش خارجی که شامل بخشی است که شما می توانید ببنید که تشکیل شده از دو بخش به نام لاله گوش و کانال گوش می باشد.در انتهای ان پرده گوش واقع شده است که گوش خارجی را از گوش میانی جدا می کند که پرده گوش یک غشای محکم کشیده شده همچون پوست طبل است.

 

گوش میانی یک محفظه پر از هوا می باشد و از سه استخوان بسیار کوچک به نام های چکشی ،سندانی و رکابی ساخته شده است.این استخوان ها به هم متصل می باشند و استخوان رکابی که اخرین استخوان است با گوش داخلی مرتبط است .فطای موجود در گوش میانی از طریق شیپور استاش با پشت بینی در تماس است.

گوش داخلی از دو جزئ تشکیل شده است حلزون گوش هنگام شنیدن صدا درگیر می شود و دهلیز های موجود در گوش داخلی به تعادل بدن کمک می کنند و حلزون گوش یک شکل حلزون مانند دارد که از مایع پر شده است و دارای سلول های مو مانند می باشد که همان سلول های حسی می باشند.این سلول تبدیل امواج صوتی به امواج الکتریکی را بر عهده دارد که حلزون گوش به یک عصب متصل است که اطلاعات را به مغز انتقال می دهد.

سیستم دهلیزی از شبکه ای لوله مانند تشکیل شده که به ان ها ساختار های نیم دایره ای می گویند که دارای راهرو ها و دالان هایی نیز می باشند که این سیستم دهلیزی دارای سلول های حسی می باشند ولی به جای انکه صوت را تشخیص دهند حرکت را تشخیص می دهند.هر دو سیستم هم حلزون گوش و هم سیستم دهلیزی انتقال دهنده های سیگنا لهای الکتریکی به مغز می باشند.

چگونه می شنویم؟

امواج صوتی توسط توسط ارتعاشات هوا ایجاد می شود برای شنیدن تغییراتی بر روی ارتعاشات صورت گرفته و سیگنال های الکتریکی به مغز رفته و تفسیر شده و سپس ما می شنویم.که لاله گوش امواج را به داخل کانال گوش هدایت می کند و امواج به پرده گوش برخورد کرده و ارتعاش ایجاد شده  وسپس بعد از طی مراحل گفته شده می شنویم.ارتعاشات برخورد کرده به پرده گوش سبب می شود که استخوان های موجود در گوش میانی به میزان زیادی به حرکت در بیایند.در نهایت این ارتعاشات به استخوان رکابی رسیده و به حلزون گوش انتقال می یابد و حلزون گوش ارتعاشات را دریافت کرده و مایع داخل ان به حرکت درامده و همانطور که این مایع حرکت می کند سبب تحریک سلول های حسی شده و به سیگنال های الکتریکی تبدیل شده و به مغز می رود و مناطقی در مغز قرار دارند که سیگنال هایی را دریافت و ترجمه می کنند و ما می شنویم.

گوش به تنهایی می تواند انواع متفاوتی از صدا ها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل کند صداها با توجه به ارتعاشات و سرعت هایی که دارند انواع مختلفی دارند صداهای ارام که تن پایینی درند به میزان کمی پرده گوش را مرتعش می کنند.برای تن صداهای بالا ارتعاشات سریع تر می باشند.این به این معناست که سلول های مو مانند موجود در حلزون گوش در برابر ارتعاشات سرعت های متفاوتی از خود نشان می دهند و این باعث می شود سیگنال های متفاوتی به مغز برسد.این باعث تمایز گسترده ای بین صداهای مختلف می شود.

چگونه تعادل خود را حفظ می کنید؟

تعادل تنها توسط سیستم دهلیزی موجود در گوش حفظ نمی شود بلکه سیستم بصری و حسی نیز در ان دخیل هستند اگر هر کدام از این سیستم ها اسیب ببینند شما تعادل خود را از دست داده و احساس سرگیجه می کنید.

مغز با استفاده از سیستم بصری کمک می کند تا ما محیط اطراف خود را شناسایی کنیم سیستم دهلیزی به تشخیص یک خط مستقیم و حرکت در ان جهت به ما کمک می کند و این فعالیت ها هر روزه انجام گرفته که شامل توقف و شروع مجدد حرکات بدن می باشند سیستم حسی این جنبش ها و تنش ها را در عضلات و مفاصل شما موجب می شود همچنین به موقعیت بدن ما در روی زمین نیز نظارت دارند مغز تمامی این اطلاعات را از طریق سیستم ها و فرایندها جمع اوری کرده و یک احساس و پاسخ ثابت ایجاد می کند.

لوله ها و کیسه های موجود در سیستم دهلیزی از مایع پر شده اند هنگامی که ما حرکت می کنیم این مایع درون این دهلیز ها به حرکت در می اید و سیستم های دهلیزی نیز دارای سلول های حسی تخصصی نیز می باشند و حرکت مایع سبب می شود این سلول های حسی خم شوند و این ها در نهایت سبب می شوند سیگنال های الکتریکی ایجاد توسط عصب به مغز رفته و در انجا تفسیر می شوند.

مغز سیگنالهای حرکت را تفسیر کرده و با کنترل کردن چشم ها سبب می شود که شما موقعیت خود را حفظ کنید مغز این سیگنال ها را طوری به عضلات  می فرستد که بدون در نظر گرفتن موقعیت شما از داشتن تعادل درساختمان بدنی شما و راه رفتن مناسب اطمینان داشته باشد.

بعضی از انواع رایج اختلالات گوش:

کشیدگی پرده گوش :

-این نوع اختلال زمانی ایجاد می شود که پرده گوش کشیده شود این وضعیت باعث درد در گوش و اختلال در شنوایی می شود و این اختلالات به دلیل فشار های نابرابر موجود در دوطرف پرده گوش رخ می دهد و این معمولا در هنگام فرود هواپیما و یا برای غواصان رخ می دهد.

سرگیجه خوش خیم در موقعیت پروگزیمال:

-این شرایط سبب می شوند که شما به محض حرکت دادن سر خود در یک جهت خاص دچار سر درد های کوتاه (سردرد شدید) شوید.که سبب به وجود امدن یک تکه های کوچک درون گوش می شوند که به ان تکه ها لابرنت گویند.

عفونت گوش :

هنگامی که پزشک از واژه ی عفونت گوش استفاده می کند به این معناست که گوش میانی شما الوده شده است گوش میانی تشکیل شده از پرده صماخ و فضای پشت پرده گوش می باشد عفونت گوش بخصوص در کودکان بسیار معمول می باشد گاهی به نام اوتیت میانی حاد از آن یاد می شود.

چرک گوش:

به ترشحات چرکی موجود در کانال گوش، چرک گوش گویند و تجمع چرک گوش می تواند شنوایی را مختل کند.

اختلال در عملکرد شیپور استاش:

در این حالت دیگر شیپور استاش باز یا بسته نمی شود و هوا دیگر نمی تواند وارد گوش میانی شود بنابراین فشار هوا در بخش خارجی  نسبت به بخش میانی زیاد می شود. و پرده گوش را به سمت داخل هل می دهد و در نتیجه پرده گوش هنگام برخورد امواج صوتی دچار تنش و ارتعاش نمی شود..و علائم اصلی بم شدن صداها و اختلال در شنوایی و درد در ناحیه پرده گوش است.

چسب گوش:

این بیماری است که گوش میانی به جای هوا با چسب میانی پر می شود به همین علت شنوایی مختل شده که این بیماری در کودکان بسیار رایج می باشد.

التهاب گوش داخلی و سیستم دهلیزی:

التهاب لابیرنت به معنای التهاب گوش داخلی بوده که عوامل مختنفی باعث مبتلا شدن به ان وجود دارد یکی از معمول ترین عوامل ان یک عفونت ویروسی می باشد که نام این ویروس لابیرنتیس بوده که سبب سرگیجه و استفراغ در فرد مبتلا می شود.اختلال عصب دهلیزی شبیه بیماری لابیرنتیس می ماند که دارای علائم مشابه و التهاب در عصب دهلیزی می شود.

بیماری منیر:

این بیماری نیز در رابطه با وضعیت گوش د اخلی می باشد و باعث حملات سرگیجه ،کاهش شنوایی و وزوز گوش (نویز هایی در گوش) می شود بیماری منییر باعث تعییرات جزئی و صدمه به گوش داخلی می شود.

التهاب گوش خارجی:

این التهاب در کانال گوش رخ می دهد و این التهاب ممکن است با عفونت  یا الرژی و عوامل دیگر ایجاد شود.

اسفنجی شدن گوش:

این وضعیت در رابطه با گوش میانی صدق کرده که بر روی استخوان رکابی تاثیر می گذارد و سبب کاهش تدریجی شنوایی می شود.

سوراخ شدگی پرده گوش:

این شوراخ یا پارگی که در گوش رخ می دهد توسعه یافته و علل مختلفی دارد چون عفونت و یا صدای بلند است که تحت تاثیر شنوایی می باشد.

پیر گوشی:

این اختلال با نام پیر گوشی که در افراد مسن به علت کهولت سن رخ می دهد و این شایع ترین نوع از دست دادن شنوایی در افراد بالای سن 55 می باشد.

وزوز گوش:

این سرو صداهای غیرطبیعی که شما می شنوید گاهی فضای بیرون نشات نمی گیرد بلکه سرچشمه ان به گوش داخلی باز می گردد و از جمله صداهایی که شخص احساس می کند:وزوز،سوت ،غرش،مبهم، صدای ماشین و انواع دیگری از این نوع صداها وجود دارند که علل مختلفی دارند که هنوز بسیاری از انها نا شناخته می باشند.