گوش حلق و بيني

آهاي پدر و مادرها از شنوايي كودكان محافظت نمائيد

آهاي پدر و مادرها از شنوايي كودكان محافظت نمائيد             قبل از اينكه ...

زنگ زدن در گوش

خلاص شدن از شر وز وز گوش وز وز گوش عموما به صورت زنگ زدن در گوش توضيح داده ميشود اما برخي از افراد آن را به صورت ...
Read more

آنچه كه بيني شما مي شناسد

حس بويايي و سلامت شما حس بويايي شما، تجربه تان را از دنياي اطرافتان غني مي سازد. رايحه هاي متفاوت مي توانند ...
Read more

شنوايي سنجي (اوديومتري)

شنوايي سنجي شامل یک روش آزمايش كردن شنوایی می باشد که خود فرد در آن به تست به صورت آگاهانه پاسخ بدهد. البته ...
Read more

تسكين گلو درد

وقتي گلويتان درد مي كند چه بايد بكنيد همه ما در سال گاهي دچار سرما خوردگي ميشويم. در گلئيتان احساس خس و خس مي ...
Read more

جراحي ها براي گوش سريشي شده

سريشي (چسبناک) شدن گوش شرايطي است كه در آن گوش مياني با مايعي سريش مانند به جاي هوا پر ميشود. اين سبب ناشنوايي ...
Read more