گوش حلق و بيني

آنچه كه بيني شما مي شناسد

حس بويايي و سلامت شما حس بويايي شما، تجربه تان را از دنياي اطرافتان غني مي سازد. رايحه هاي متفاوت مي توانند ...
Read more

شنوايي سنجي (اوديومتري)

شنوايي سنجي شامل یک روش آزمايش كردن شنوایی می باشد که خود فرد در آن به تست به صورت آگاهانه پاسخ بدهد. البته ...
Read more

تسكين گلو درد

وقتي گلويتان درد مي كند چه بايد بكنيد همه ما در سال گاهي دچار سرما خوردگي ميشويم. در گلئيتان احساس خس و خس مي ...
Read more

جراحي ها براي گوش سريشي شده

سريشي (چسبناک) شدن گوش شرايطي است كه در آن گوش مياني با مايعي سريش مانند به جاي هوا پر ميشود. اين سبب ناشنوايي ...
Read more

زنگ زدن در گوش

خلاص شدن از شر وز وز گوش وز وز گوش عموما به صورت زنگ زدن در گوش توضيح داده ميشود اما برخي از افراد آن را به صورت ...
Read more

کلستئاتوم

كلستئاتوم يك بيماري نامتداول است كه در آن توده اي كيست مانند در گوش رشد مي كند. مي تواند يك مشكل (نقص) مادرزادي ...
Read more