اپ سلامتی برای همه

اسم داروآزایتوپرین                                                      Azathioprine
اشکال دارویی 
گروه داروییآنتاگونیست پورین
گروه درمانیسرکوب کننده ایمنی
گروه مصرف در حاملگیD
موارد،روش و مقادیر مصرفجلوگیری از رد پیوند کلیهبالغین و کودکان :شروع 3-5mg/kg/d PO از روز پیوند یا 3-1 روز قبل .آرتریت روماتوئید شدید و مقاومبالغین :شروع 1mg/kg/d PO(حدود 50-100mg) به صورت SD یا منقسم به چند دوز .اگر بعد از 8-6 هفته پاسخ مطلوب نباشد 0.5mg/kg/d تا حداکثر 2.5mg/kg/d با فواصل 4 هفته ای افزوده می شود.
موارد منع مصرفحساسیت مفرط به دارو
عوارض جانبیشایع :تهوع، استفراغ،لکوپنیخطرناک :پانکراتیت ،لکوپنی ،سرکوب مغز استخوان ،پان سیتوپنی ،ترومبوسیتوپنی ،سرکوب ایمنی ،سمیت کبدی ،عفونت، افزایش خطر نئوپلاسم .