اپ سلامتی برای همه

اسم داروکلرید آلومینیم                               Aluminum Chloride
اشکال دارویی 
گروه دارویینمک آلومینیم
گروه درمانیضد عرق ، قابض
گروه مصرف در حاملگیA
موارد، روش و مقادیر مصرفدرمان تعریق مفرط (هیپرهیدروز )بالغین : شب روی پوست خشک بمالد و صبح قبل از فعالیت غدد عرق بشوید.
عوارض جانبیتحریک پوست