اپ سلامتی برای همه

سلامتی برای همه بعنوان یکی از اولین وب سایت های فعال در زمینه آموزش بیماران و سلامتی در آدرس Mobile.MYhealth.ir بر روی تلفن های همراه متصل به اینترنت قابل دسترسی می باشد. این سرویس برای همه موبایل هایی که از طریق GPRS و یا WIFI به اینترنت دسترسی دارند امکان مشاهده صفحات وب سایت را می دهد. به این ترتیب در ترافیک، فرودگاه،محل کار و یا هرجای دیگری که اینترنت تلفن همراه در دسترس باشد، شما می توانید درباره سلامتی خود بیشتر بدانید.