اختلال پيش از قاعدگي

قاعدگي يا عادت ماهانه، بخشي از زندگي خانم ها است كه هر ماه تكرار مي شود. اما به نظر مي رسد كه بسياري از زنان از ناراحتي هاي در طي هر دوره رنج مي برند. در خانم هاي دچار اين مشكل يك دوره قاعدگي طبيعي همراه با ناراحتي هاي جسمي و روحي همراه مي شود. البته اين مساله با رعايت نكات لازم قابل درمان است.

 اختلال پيش از قاعدگي چيست؟

اين اختلال كه بر اثر تغييرات هورموني در بدن رخ مي دهد، كه از يك تا دو هفته پيش از عادت ماهانه شروع مي شود. برخي علايم جسماني هستند مانند نفخ كردن (تجمع گاز در شكم) و دردناك شدن سينه ها. علايم ديگري روحي مانند بدخلقي و اضطراب هستند. اين علايم خودبخود زماني كه عادت ماهانه شروع مي شود، برطرف مي شوند. در بيشتر خانم ها اين علايم را در اواخر دهه سوم عمر ( 20 تا 30 سالگي) تجربه مي كنند. نكته مهم اينجاست كه اين بيماري اگر مورد درمان قرار نگيرد، شروع به بدتر شدن مي كند.

چه مي توان كرد

اين بيماري يك اجبار براي عادت به تحمل و زندگي با آن نيست. مراقبت هاي فردي و درمان مي تواند علايم آن را تسكين دهد. اما خانم ها بايد تغيرات ماهانه بدن خود را بشناسند تا بتوانند علايم را درك كرده و راه حلي براي آن بيابند.

گفته مي شود كه بيش از 85 درصد خانم هايي كه در سنين باروري هستند،دچار اين مشكل مي باشند و در 5 تا 10 درصد آنان علايم در حدي شديد است كه برنامه رندگي روزانه آنان را مختل كند.

اختلال پيش از قاعدگي پاسخ شديدتر از عادي بدن به قاعدگي ماهانه است.  قاعدگي ماهانه براثر تغييرات هورمون ها ( مواد شيميايي كه از غدد بدن ترشح مي شوند ) ايجاد مي شود. در برخي خانم ها اين تغييرات هورموني طبيعي همراه با كاهش ترشح هورموني به نام سروتونين ( يك ماده شيميايي كه از مغز ترشح شده و مسووليت تنظيم خلق و احساس را برعهده دارد ) همراه مي باشد كه ترشح اين ماده منجر به بروز علايم اختلال پيش از قاعدگي مي شود.

 دوره قاعدگي و عادت ماهانه

 

در طي يك دوره عادت ماهانه مجموعه اي از تغييرات هورموني در بدن خانم ها رخ مي دهد كه بدن آنها را براي حاملگي آماده مي كند. تخمدان ها هورمون هايي به نام هاي استروژن و پروژسترون را توليد و ترشح مي كنند. در طي يك دوره ماهانه ميزان اين هورمون ها تغيير مي كند. اين مساله باعث ضخيم شدن جدار داخلي رحم مي شود. تغييرات هورموني همچنين باعث تخمك گذاري نيز مي شوند. اين مجموعه تغييرات در انتهاي ماه با ايجاد قاعدگي برطرف مي شوند تا در ماه آينده مجدد از ابتدا آغاز شوند.

يك سيكل قاعدگي طبيعي چه مدت طول مي كشد

در بسياري از خانم ها سيكل طبيعي ماهانه 4 هفته يا 28 روز طول ميكشد. برخي خانم ها دوره هاي كوتاه تري را تجربه مي كنند و برخي دوه هايي طولاني تر. طول دوره مهم نيست هر خانمي كه تخمك گذاري داشته باشد، مي تواند دچار علايم اختلال پيش از قاعدگي شود.

استروژن و سروتونين

هورمون استروژن در طي نيمه اول يك دوره قاعدگي ماهانه ترشح آن زياد مي شود . در نيمه دوم شروع به كاهش مي كند. در برخي خانم ها ميزان هورمون سروتونين تقريبا در طي اين دوران ثابت باقي مي ماند. اما در خانم هاي دچار اختلاق قاعدگي؛ ميزان سروتونين همزمان با كاهش استروژن شروع به كاهش مي كند. در نتيجه در زمان شروع عادت ماهانه ميزان هورمون سروتونين در انتهاي دوره قاعدگي ماهانه در كمترين ميزان خود است. و اين خانم ها هستند كه در اين زمان دچار بروز علايم مي شوند.

 پروژسترون

پروژسترون  اثر آرام كننده اي بر روي بدن دارد و علايم جسمي ايجاد شده بر اثر تغييران ماهانه را آرام مي كند. در خانم هايي كه دچار اختلال پيش از قاعدگي مي باشند، اين هورمون فاقد اين اثر آرام كنندگي خود است و در نتيجه بدن دچار مشكل و بروز علايم مي شود.