اپ سلامتی برای همه

هپاتیت سی

هپاتيت C ويروسي است كه از طريق خون منتقل مي شود و سلولهاي كبد را آلوده مي سازد. اين حادثه بيشتر در كساني اتفاق مي افتد كه از سوزنها يا  وسايل تزريق مشترك آلوده به مقاديري خون براي تزريق مواد مخدر در خيابانها استفاده مي كنند. در برخي عفونت خود به خود برطرف ميشود. در برخي ديگركه در معرض عفونت مزمن هستند علائمي ديده نميشود، اگرچه در بقيه موارد علائم مشاهده ميشود. عفونت مزمن مي تواند به سيروز كبدي و نهايتا سرطان كبد منجر شود. در بيش از نيمي از موارد مي توان عفونت را از بين برد.


كبد چه كاري انجام مي دهد

·         كبد در بالا سمت راست شكم قرار دارد. كبد نقشهاي بسياري دارد كه عبارتند از:

·     ذخيره گوليكوژن (كه سوخت بدن محسوب ميشود) كه از قندها ساهخته ميشود. در صورت نياز گليكوژن به گلوكز شكسته شده و به جريان خون ميريزد.

·         كمك به  استخراج چربي ها و پروتئين ها از غذاهاي هضم شده

·         ساختن پروتئين هاي ضروري براي لخته شدن خون (فاكتورهاي انعقاد)

·         متابوليزه كردن بسياري از داروهايي كه ممكن است مصرف كنيد

  • كمك به متابوليزه كردن يا دفع الكل، سموم و مواد زاید از بدن
  • تولید صفرا كه از كبد از طريق روده به مجراي صفراوي مي رود. صفرا چربي ها را تجزيه ميكند تا بتوانند از روده جذب شوند.

هپاتيت چيست؟

هپاتيت به معناي تورم كبد است. هپاتيت دلايل بسياري دارد. براي مثال نوشيدن بيش از اندازه الكل، داروها و مواد شيميايي مختلف و همچنين چندين ويروس مختلف مي توانند سبب هپاتيت شوند.

 

هپاتيت c چيست؟

يك ويروس كه سبب هپاتيت مي شود ويروس هپاتيت C ناميده ميشود. اين بخش صرفا در مورد هپاتيت C است. در صورت نیاز به بخش مجزاي هپاتيت A و B مراجعه كنيد. اين هپاتيت ها به وسيله ويروس هاي متفاوتي ايجاد مي شوند. هپاتيت C گاهي hep C يا HCV نيز ناميده ميشود. هپاتيت C در دهه 1980 كشف شده و بنابراين هنوز يك بيماري نسبتا جديد است. برخي از جنبه هاي اين بيماري هنوز كاملا شناخته نشده اند.

هپاتيت C ويروسي است كه از طريق جريان خون به كبد حمل ميشود. سپس مي تواند كبد شما را مبتلا كرده و به آن آسيب برساند. با اين وجود، اين ويروس مي تواند بر ديگر قسمتهاي بدن از جمله سيستم گوارش، سيستم ايمني و مغز نيز تاثير بگذارد.
شش نوع ويروس هپاتيت C وجود دارد كه هر يك ژنهاي متفاوتي دارند. اين انواع مختلف ژنوتيپ ناميده مي شوند كه از 1 تا 6 شماره گذاري   شده اند. تقريبا همه افراد مبتلا به هپاتيت c در انگلستان از نوع ژنوتيپ 1، ژنوتيپ2 يا ژنوتيپ 3 هستند. مهم است بدانيد كه به چه نوع از ان آلوده هستيد چون انواع مختلف آن پاسخ هاي متفاوتي به درمان مي دهند. ميشود هم زمان به چندين نوع هپاتيت C مبتلا بود. ژنوتيپ 1 رايج ترين نوع زير مجموعه هپاتيت C در انگلستان و ولز است كه حدود نيمي از كساني كه هپاتيت دارند به اين نوع مبتلا هستند و در واقع مقاوم ترين نوع آن به درمان است.

هپاتيت C تا چه حد رايج است؟

تعداد دقيق افراد آلوده به هپاتيت C مشخص نيست. حدودا 216000 نفر در انگلستان و بيش از 180 ميليون نفر در سراسر جهان به صورت مزمن به آن آلوده هستند.

تعداد افراد آلوده به هپاتيت C رو به افزايش است. برآورد شده است كه در سال 2020 حدود 15840 نفرد درانگلستان با سيروز حاصل از HCV يا سرطان كبد حاصل از هپاتيت C زندگي خواهند كرد. اغلب اين بيماري در افرادي است كه  مواد مخدر تزريق مي كنند. بر اساس برآوردي تا نيمي از مصرف كنندگان مواد مخدر تزريقي به هپاتيت c مبتلا هستند.

چگونه ممكن است هپاتيت C بگيريد؟

هپاتيت C بيماري است كه از طريق خون منتقل مي شود. اصلي ترين منبع عفونت از طريق خون يك فرد آلوده است.

  • اغلب موارد به خاطر استفاده از سوزنها يا وسائل تزريق آلوده (سرنگ ها، قاشق ها؛ فيلتر ها ، آب براي تزريق و غيره) براي تزريق مواد مخدر (سوزنهاي مشترك) ايجاد مي شوند. حتي ذره اي از خون فرد مبتلا كه بر روي سوزن باقي مانده باشد براي انتقال آن به ديگران كافي است.
  • برخي از كساني كه قبل ا ز سال 1991 خون دريافت كرده اند از طريق خون برخي از اهدا كنندگان به هپاتيت C آلوده شده اند. از سال 1991 وجود ويروس هپاتيت C در همه خونها و فرآورده هاي خوني اهدا شده در انگلستان بررسي مي شود.
  • همچنين ريسك كمي در انتقال هپاتيت C از فرو رفتن سوزن به صورت اتفاقي يا آسيب هاي ديگر كه سبب تراوش خون از فرد آلوده ميشود وجود دارد.
  • همچنين ريسك كمي از انتقال ويروس از طريق مسواكها و تيغ هاي اصلاح مشترك و اشيائي از اين دست كه به خون حاوي ويروس آلوده شده باشند وجود دارد.(اين ويروس مي تواند در خارج از بدن احتمالا تا بيش از 4 روز زنده بماند)
  • حتي مصرف مواد مخدر استنشاقي مثل كوكائين نيز ريسك كمي دارد چون مي توانند سبب خوني شدن داخل بيني شما شوند. اگر اين اتفاق بيفتد، مي تواند نقطه كوچكي از خون بر روي كاغذي كه استفاده مي كنيد بيفتد و اگر كس ديگري از آن استفاده كند، خون شما مي تواند از بيني آنها به سمت بالا رفته و وارد جريان خونشان شود.
  • همچنين ريسك اندكي براي انتقال از طريق استفاده مجدد از وسائلي كه براي خالكوبي، سوراخ كردن بدن ، طب سوزني و غيره به كار مي رود وجود دارد.
  • ريسك كمي براي انتقال ويروس از مادر آلوده به نوزادش وجود دارد.
  • ريسك كمي هم براي انتقال ويروس از فرد آلوده در زمان رابطه جنسي وجود دارد

اين ويروس از طريق تماسهاي معمول اجتماعي مثل دست دادن، در آغوش گرفتن يا استفاده از فنجان يا ظروف مشترك منتقل نمي شود.