بيماري هاي عفوني و گرمسيري

سرما خوردن وقتي هوا گرم است

چگونه بايد با زكام هاي تابستانه برخورد كرد به نظر مي رسد همه در انتظار تابستان هستند. تابستان زماني است براي ...
Read more

عفونت با سالمونلا

سالمونلا گروهي از باكتري ها هستند كه مي توانند سبب مسموميت غذايي شوند. عموما، مسموميت غذايي سبب گاسترو ...
Read more

توکسوپلاسموز

توکسوپلاسموز عفونتي است كه يك انگل به نام توکسوپلاسما عامل آن است. انگل يك موجود زنده (ارگانيسم) است كه بر روي ...
Read more

هپاتیت سی

هپاتيت C ويروسي است كه از طريق خون منتقل مي شود و سلولهاي كبد را آلوده مي سازد. اين حادثه بيشتر در كساني اتفاق ...
Read more