بيماري هاي دستگاه گوارش

قدرت پانكراس شما

شيره هاي گوارشي را در بدنتان در چرخش نگه داريد مقدار غذايي كه مي خوريد تهديدي بيشتر از صرفا افزايش دور كمر ...

خونريزي ركتال (خون در مدفوع)

خونريزي ركتال دلايل زيادي دارد. شدت آن از خونريزي خفيف (رايج) تا خونريزي شديد تهديد كننده حيات (نامتداول) ...
Read more

مشكل با لبنيات

آيا كلسيم به ميزان كافي دريافت مي كنيد؟ شما ممكن است به علت عدم تحمل لاكتوز يا علل ديگر محصولات لبني به ميزان ...

بيماري حركت (مسافرت)

 بیماری حرکت (مسافرت)بيماري حركت يا مسافرت بسيار رايج بوده و ممكن است سبب حالت تهوع يا استفراغ شما شود. به خاطر ...
Read more