اسم داروآلپرازولام                                                Alprazolam
اشکال دارویی

 

گروه داروییبنزودیازپین
گروه درمانیضد اضطراب
گروه مصرف در حاملگیD
موارد، روش و مقادیر مصرفاضطراب بالغین : 0.25-0.5mg PO tid ، حداکثر 4mg/dاختلال پانیک بالغین : 0.5mg PO tid ، حداکثر 10mg/d
موارد منع مصرفحساسیت مفرط به دارو یا بنزود یازپین های دیگر گلوکوم زاویه بسته
عوارض جانبیشایع : خواب آلودگی ، احساس سبکی در سر ، افسردگی ، خشکی دهان ، اسهال ، یبوستخطرناک : ندارد.