در اینجا با مختصری از انواع مختلف سرطانهای مغز  (تومورهای مغزی) آشنا خواهید شد. درمان و چشم انداز بیماری بسیار گسترده است و به فاکتورهایی نظیر نوع تومورها و موقعیت تومور در  مغز بستگی دارد. 

 

 بخش های مختلف مغز شامل:

·         مخ cerebrum)): مخ به دو نیمکره تقسیم شده است که نیمکره راست کنترل بخش چپ بدن را بر عهده دارد و نیمکره چپ مغز کنترل بخش راست بدن را برعهده دارد. هر نیمکره به زیر بخشهای مختلفی تقسیم می شود. بخش اصلی شامل لوب جلویی، لوب گیجگاهی، لوب جانبی و لوب پس سری مغز است. مخ جایی است که شما به وسیله آن فکر می کنید و خاطرات خود را ذخیره میکنید.  

·         مخچه(cerebellum ) : این بخش در پشت و زیر مخ قرار دارد. یکی از عملیات اصلی آن کمک به کنترل تعادل و هماهنگی اعضای بدن است.

·         ساقه مغز (brain stem ): این بخش مسئولیت عملیاتی مانند ضربان قلب، تنفس و فشار خون را برعهده دارد. اعصاب از مخ از ساقه مغز تا کانال نخاعی عبور می کنند.

مننژ (meninges ): مننژ بافت لایه ای نازکی است که مسئول جداسازی جمجمه از مغز است. لایه بیرونی مجاور جمجمه سخت شامه نام دارد. لایه زیرین آن لایه عنکبوتیه نام دارد. در زیر لایه عنکبوتیه مایع مغزی - نخاعی است که باعث می شود مغز  و کانال نخاعی شناور باشند و از برخورد مغز و نخاع با استخوان جلوگیری می کند.

غده هیپوفیز (pituitary gland ): این غده هورمون های مختلف را به داخل خون ترشح می کند.

نوع اصلی سلولهای مغزی نورون ها نام دارند. میلیون ها نورون در مغز وجود دارند. نورونها فیبرهای عصبی باریک و بلندی دارند که باعث انتقال پیام ها به دیگر قسمت های مغز  و به سمت پایین همچنین کانال نخاعی و دیگر نقاط بدن می شوند. مغز همچنین از یاخته های گلیایی تشکیل شده است. این سلولها نقش حمایتی ، تغذیه ای و حفاظتی از نورونها را ایفا می کنند. انواع مختلفی از سلولهای گلیایی وجود دارد که شامل آستروسیت، الیگودندروسیت و سلولهای آپاندیم هستند.

سرطان چیست؟

سرطان در واقع بیمار و معیوب شدن سلولهای بدن است. بدن از میلیونهای سلول کوچک تشکیل شده است. انواع مختلفی از سلولها در بدن وجود دارند و تعداد بیشمار سرطان که از انواع مختلف سلولها پدیدار می شوند نیز وجود دارند. آنچه در همه سرطان ها مشابه است این است که همگی سلولهای سرطانی غیرطبیعی و تکثیر یافته غیر قابل کنترل هستند.

تومورهای خوش خیم ممکن است در هر قسمت بدن ایجاد شوند. تومورهای خوش خیم، به آرامی رشد می کنند و به دیگر بخشها و بافتهای بدن منتقل نشده و سرایت نمی کنند.  این تومورها سرطانی نیستند و تهدیدکننده نیستند. و غالبا اگر رها شوند خیلی ضرررسان نیستند. با این حال، برخی تومورهای خوش خیم ممکن است مشکل ساز شوند. به عنوان مثال، برخی از این تومورها بزرگتر شده و ممکن است باعث فشار بخصوص در ناحیه مغز شوند. همچنین برخی تومورهای خوش خیم که از غدد هورمونی نشئت گرفته شده اند می توانند بدن را وادار به هورمونهای بسیار زیاد کنند و باعث شوند تا تاثیرات ناخواسته در بدن ایجاد شود.