اپ سلامتی برای همه

طاسي با الگوي مردانه بيش از نيمي از مردان تا سن 50 سال و اغلب مردان در مرحله اي از عمرشان را دچار مي كند. اغلب مردان مبتلا به سراغ درمان نمي روند. اگر نياز باشد، با درمان مي توان جلوي ريزش بيشتر موها را گرفت و اغلب رويش مجدد ايجاد كرد.

طاسي با الگوي مردانه چيست؟

طاسي با الگوي مردانه نوعي ريزش مو است كه در اغلب مردان در مرحله اي از عمرشان ايجاد ميشود. اين مشكل گاهي ريزش موي ارثي هورموني نيز ناميده ميشود. براي طاسي كامل 15 تا 25 سال زمان مي برد. با اين وجود، برخي مردان در كمتر از 5 سال كاملا طاس ميشوند.

معمولا در ابتدا موها از كناره ها كم پشت ميشوند. در عين حال در وسط سر نيز موها كم پشت ميشوند. در وسط سر به تدريج يك تكه طاس شكل مي گيرد. تكه عقب رفته از حاشيه،  و طاسي وسط سر كم كم بزرگتر شده و به هم مي پيوندند و فقط يك تكه مو در جلو باقي مي ماند. همين قطعه نيز كم كم طاس ميشود.

يك حلقه مو اغلب در حاشيه ها و پشت سر باقي مي ماند. در برخي مردان اين حلقه نيز كم پشت شده و عاقبت مي ريزد و سر كاملا طاس ميشود.

چه كساني به طاسي با الگوي مردانه دچار ميشوند؟

تقريبا همه مردان تا دهه 60 عمر خود دچار طاسي ميشوند. با اين وجود، سن آغاز ريزش مو متفاوت است. ريزش مو در هر 10 نفر در حدودا 3 نفر در سي سالگي آغاز ميشود و نيمي از افراد 50 ساله كاملا طاس هستند. در برخي زنان نيز ريزش موي مشابهي اتفاق مي افتد كه اغلب در قسمت تاج سر است. طاسي در زنان بعد از يائسگي بسيار رواج دارد. از هر 10  زن 13 نفر قبل از يائسگي به نوعي دچار طاسي ميشوند كه بالاي 60 سال به 75 نفر در هر 100 نفر مي رسد.

علت طاسي با الگوي مردانه چيست؟

مو در فوليكولها ساخته ميشود. فوليكولها كيسه هاي كوچكي درست زير سطح پوست هستند. در حالت طبيعي از هر فوليكولي يك مو مي رويد كه سه سال عمر مي كند. سپس ريخته و موي جديدي از فوليكول مي رويد. اين چرخه رشد مو، ريزش و رويش مجدد مو، در كل دره زندگي ادامه دارد. تصور ميشود در مردان كه به تدريج طاس ميشوند وقايع زير اتفاق مي افتد:

فوليكول موي آسيب ديده در كف سر به تدريج كوچكتر از حالت طبيعي ميشود.

با كوچك شدن فوليكول، هر موي جديد باريك تر از موهاي قبل ميشود.

قبل از ريختن، هر مو كمتر از مدت طبيعي سه سال عمر ميكند.

عاقبت، همه آن چيزي كه باقي مي ماند فوليكولهاي كوچكتر و موهاي باريكي است كه ديگر از سطح پوست بيرون نمي آيند.

در اين تغييرات هورمونها نقش دارند. سطح هورمون اصلي مردانه، تستسترون، در مرداني كه طاسي ندارند معمولي است. فوليكولهاي مو تستسترون را به هورمون ديگري به نام داي هيدروتستسترون تبديل مي كنند. به دلايلي كه هنوز مشخص نيست، فوليكولهاي آسيب ديده مو به دی هیدروتستوسترون حساس تر شده و سبب كوچكتر شدن فوليكولهاي مو ميشود. هنوز مشخص نيست كه چرا در زمانهاي مختلف فوليكولهاي مختلفي تحت تاثير قرار گرفته و فرآيند طاسي تدريجا شكل مي گيرد.

اين بيماري ارثي است و محل اين ژن در سال 2008 شناسايي شده است.

مشخص نيست كه چرا فقط موهاي سر تحت تاثير قرار مي گيرند و نه موهاي ديگر قسمتها مثل ريش يا زيربغل.

آيا طاسي با الگوي مردانه عوارضي دارد؟

اگرچه الگوي طاسي مردانه متداول و بي ضرر است، مي تواند به خاطر سندروم متابوليم ايجاد شده باشد (تركيبي از چاقي، ديابت، فشار خون بالا و كلسترول بالا)، كه سبب افزايش ريسك بيماري قلبي ميشود. اين رابطه اغلب در مرداني ديده ميشود كه طاسي در آن ها در سنين جواني آغاز ميشود.

زنان با الگوي طاسي مردانه بايد به خاطر علت افزايش سطح هورمونهاي مردانه مثل سندروم تخمك پلي كسيتيك ( بيماري كه در آن در تخمدانها كيست ايجاد ميشود) بررسي شوند.

گزينه هاي درماني براي طاسي با الگوي مردانه چيست؟

عدم درمان

براي اغلب مردان طاسي تدريجي يك روند طبيعي از پيري است. اغلب مردان درماني نمي خواهند يا نياز ندارند. براي برخي مردان، طاسي مي تواند آنها را دچار افسردگي نمايد مخصوصا اگر ميزان آن زياد بوده يا در سنين جواني آغاز شود. در اين صورت درمان مي تواند كمك كننده باشد.

درمان دارويي

در حال حاضر دو دارو وجود دارند كه مي توانند كمك كننده باشند- فیناستراید (نام تجاري Propecia®) و ماينوكسيديل (نام تجاري Regaine®). اين دو دارو جزو خدمات درمان دولتي نبوده و بايد آنها را آزاد تهيه كنيد.

فیناستراید از سال 2002 وارد بازار انگلستان شد اگرچه در بازار آمريكا از سال 1997 وجود داشت. عملكرد آن از طريق جلوگيري از تبديل تستسترون به دي هيدروتستسترون است. فوليكولهاي مو در اين صورت ديگر تحت تاثير اين هورمون قرار نگرفته و مي توانند بزرگ شدن و به حالت طبيعي خود باز گردند.

از هر 3 نفري كه قرصهاي فیناستراید را هر روز مصرف مي كنند دو نفر رويش مجدد مو را دارند. از هر سه نفر يك نفر رويش مجدد ندارد اما تا زماني كه اين دارو را مصرف مي كنند ريزش مو قطع ميشود. از هر 100 مرد در يك نفر بي تاثير است. بنابراين، اگر فیناستراید مصرف مي كنيد شانس خوبي براي رويش مجدد خواهيد داشت يا حداقل ريزش متوقف خواهد شد.

برخي نكات در مورد فیناستراید:

حداقل 4 ماه طول مي كشد تا متوجه هر گونه تغييري شويد و تا يكسال رويش كامل مجدد مو زمان مي برد.

اگر درمان  متوقف شود پروسه طاسي دوباره باز مي گردد. بنابراين، اگر موفقيت آميز بود، براي حفظ تاثير بايد درمان را ادامه دهيد.

معمولا عوارض جانبي ندارد. از هر 100 نفر در دو نفر ضعف جنسي (شهوت جنسي) گزارش شده است.

در زناني كه مبتلا به الگوي طاسي مردانه هستند تاثيري ندارد.

براي دريافت اين دارو از داروخانه نياز به نسخه پزشك است.

لوسيون ماينوكسيديل يك درمان ماليدني است كه مي توانيد آن را بدون نسخه پزشك خريداري نمائيد. نحوه عملكرد آن مشخص نيست.محلول با قدرت بالاتر آن (5 درصد) فقط براي مردان است و موثرتر از محلول 2 درصد آن است. اين محلول با قدرت 5 درصد در حال حاضر به صورت كف نيز موجود است.

در مورد ميزان تاثيرگذاري آن بحث هايي وجود دارد احتمالا در نيمي از مرداني كه از ماينوكسيديل استفاده مي كنند طاسي به تاخير مي افتد. از هر 100 نفر تقريبا 15 نفر رويش مجدد دارند. در حدود يك سوم مصرف كنندگان ريزش مو ادامه دارد. با اين وجود، در برخي گزارشات ادعا شده است كه ريزش مو ادامه دارد. با اين وجود، برخي نرخ موقفيت بالاتري را گزارش داده اند. به نظر مي رسد كه بهتر است از اين دارو براي پيشگيري از ريزش مو استفاده شود اما در برخي نيز رويش مجدد اتفاق مي افتد.

برخي نكات در مورد ماينوكسيديل عبارتند از:

بايد هر روز به كف سر ماليده شود.

 ماه طول مي كشد تا متوجه هر گونه تغييري شويد.

درمان بايد بدون وقفه ادامه داشته باشد. هر گونه مويي كه در نتيجه اين درمان روييده باشد اگر درمان متوقف شود بعد از دو ماه مي ريزد.

بسيار گران است.

در برخي از زناني كه الگوي طاسي مردانه دارند ممكن است موثر باشد.

معمولا عوارض جانبي ندارد- ولي در برخي براي مثال خارش پوست يا بثوراتي ممكن است ايجاد شود.

كلاه گيس

كلاه گيس يك گزينه سنتي براي طاسي است.

جراحي كف سر

از تكنيكهايي مثل پيوند مو، كاشت مو و شيوه هاي ديگر چند سال است كه استفاده ميشود. نرخ موفقيت آنها متفاوت است اگر جراحي مد نظر است حتما بايد نظر يك متخصص پرسيده شود. بسيار گران است و جزو خدمات درماني دولتي محسوب نمي گردد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}