آنتي بيوتيك ها و نحوه عملكرد آنها در مورد آكنه                                                                               

آنتي بيوتيكها با كشتن باكتري ها كه عامل كمك كننده به آكنه هستند عمل مي كنند. آنها همچنين تاثير مستقيمي بر كاهش التهاب دارند. آنتي بيوتكها اغلب در از بين بردن آكنه هاي ملتهب و هر گونه التهاب در اطراف آنها خوب عمل مي كنند.

با اين وجود، آنتي بيوتيكها بر جوشهاي چركي ناخوشايند سرپوشيده (كه شما آنها را به صورت جوشهاي سرسياه يا سفيد مي بينيد) تاثير چنداني ندارند. بنابراين، اگر فقط آكنه خفيف با جوشهاي سرسياه و سفيد داريد بهتر است از درمانهاي موضعي كه سبب باز شدن سر جوشها مي شوند استفاده نمائيد. اگر هم جوشهاي سرسياه و سفيد بسيار و هم آكنه التهابي داريد استفاده از درمان موضعي مثل بنزوئيل پروكسيد علاوه بر مصرف قرصهاي آنتي بيوتيك برايتان توصيه ميشود.

هميشه بروشور داخل پاكت آنتي بيوتيكها را مطالعه نمائيد. چيزهاي مثل احتياطها و عوارض جانبي احتمالي بين آنتي بيوتيكهاي مختلف متفاوت است. در زير چند نكته عمومي آورده شده است:

آنتي بيوتيكهايي كه اساس تتراسايكلين دارند

آنها رايج ترين آنتي بيوتكها براي درمان آكنه هستند و عبارتند از اکسی تترا سایکلین، تتراسايكلين، دوكسي سايكلين و lymecycline.

  • كودكان زير 12 سال نبايد از آنتي بيوتيكهايي كه اساس تتراسايكلين دارند استفاده نمايند.
  • اگر باردار هستيد يا قصد بارداري داريد و يا شير مي دهيد از آنتي بيوتيكهايي كه اساس تتراسايكلين دارند استفاده نكنيد. اگر لازم بود در مورد نحوه پيش گيري از بارداري در حين مصرف اين قرصها با پزشك خود مشورت نمائيد.
  • غذاها و شير بر جذب تتراسايكلين و اكسي تتراسايكلين تاثير مي گذارند. بنابراين، اين قرصها را با معده خالي، بين وعده هاي غذايي با يك ليوان آب (و نه شير) مصرف نمائيد. دوكسي سيكلين، lymecycline و ماينوسايكلين را مي توان با غذا مصرف كرد.

آنتي بيوتيكهاي ديگر

آنتي بيوتيكهاي ديگري كه كاهي براي اين منظور استفاده ميشوند عبارتند از اريترومايسين و تريمتوپريم. اگر يكي از قرصهايي كه در بالا گفته شده خوب عمل نكرد يا مناسب شما نبود ممكن است يكي از اين دو دارو برايتان پيشنهاد شود.

درمان تا چه مدت مورد نياز است؟

از هر درماني استفاده شود، براي اينكه بهبود قابل توجهي در پوست حاصل شود حداقل نياز به 4 هفته درمان است. اغلب بعد از 6 هفته پاسخ خوبي به درمان حاصل ميشود. با اين وجود، ممكن است تا 4 ماه (شايد هم بيشتر) براي حداكثر پاسخ به يك درمان و براي رفع كامل جوشها از پوست زمان لازم باشد.

علت اصلي عدم پاسخگويي به درمان اين است كه بسياري از افراد بعد از دو تا چند هفته مصرف دارو فكر مي كنند كه درمان پاسخي نداشته و استفاده از آن را متوقف مي نمايند.

بنابراين، هر درماني را تا حداقل شش هفته ادامه دهيد چه پاسخي داشت چه نداشت. اگر بعداز 6 هفته مصرف مداوم و صحيح درماني حاصل نشد نا اميد نشويد. يك درمان ديگر را به آن اضافه كنيد و يا درماني قوي تر را كه پيشنهاد شده جايگزين آن كنيد كه احتمالا جواب خواهيد گرفت. اگرچه اين درمان بيشتر جوشها را از بين مي برد اما هيچ درماني وجود ندارد كه پوست شما را كامل صاف كند و باز هم چندتايي جوش باقي مي ماند.

آيا آكنه بعد از درمان باز مي گردد؟

بعد از از بين رفتن لكه ها، آكنه عموما بعد از توقف درمان دوباره ظاهر ميشود. بنابراين، بعد از اينكه جوشها از بين رفته يا تا حدي كم شدند براي پيشگيري از اوج گيري مجدد آكنه معمولا يك درمان نگه دارنده توصيه ميشود. براي از بين رفتن كامل آكنه معمولا يك درمان نگه دارنده براي 4 تا 5 سال پيشنهاد ميشود كه عموما تا اواخر دوران نوجواني يا اوايل دهه 20 است. در تعداد محدودي، آكنه تا دهه 30 يا حتي بيشتر باقي مي ماند. براي اين افراد، مي توان درمان پوست را براي تحت منترل قرار گرفتن آكنه ادامه داد.

درمان نگه دارنده اغلب با يك درمان موضعي انجام ميشود مثل بنزوييل پروکسيد يا يك ريتونوئيد موضعي. از اين دو دارو مي توان به مدت نامحدود استفاده كرد. دوز مصرفي كه براي درمان نگه دارنده استفاده ميشود اغلب كمتر از دوز درمان است. براي مثال، براي پيشگيري از بازگشت مجدد جوشها يك بار مصرف روز درميان با قدرت پايين تر كافي است.
مصرف قرصهاي آنتي بيوتيك (يا آنتي بيوتيكهاي موضعي) براي درمان نگه دارنده بعد از از بين رفتن جوشها معمول نيست چون استفاده بلند مدت از آنتي بيوتيكها مي تواند سبب مقاومت ميكروبها به آنتي بيوتيكها شود. بنابراين، اگر در ابتدا با آنتي بيوتيك درمان شديد ممكن است براي درمان نگه دارنده بنزوئيل پروكسيد يا يك ريتونوئيد موضعي برايتان تجويز شود.698 words