اپ سلامتی برای همه

اصطلاح پزشكي براي انحراف چشم استرابيسم است. بيماري است كه در آن ديد چشمها در يك جهت نيست. در حالي كه يك چشم براي تمركز به شيئي به جلو نگاه مي كند چشم ديگر به سمت پشت، بالا يا پايين است. انحراف چشم اغلب در كودكان است. كودك مبتلا به انحراف چشم از چشم مبتلا براي ديدن استفاده نمي كند. اين سبب افت بينايي كه تنبلي چشم ناميده ميشود مي گردد كه اين ضعف دائمي ميشود مگر اينكه در همان كودكي درمان شود. درمان شامل بستن چشم سالم است تا كودك مجبور شود از چشم آسيب ديده استفاده نمايد. گاها براي اصلاح ظاهري چشم منحرف نياز به جراحي است.

انحراف چشم چيست؟

انحراف چشم زماني است كه ديد دو چشم در يك راستا نيست. در حالي كه يك چشم براي تمركز به شيئي به جلو نگاه مي كند چشم ديگر به سمت پشت، بالا يا پايين است. انحراف چشم متداول بوده و از هر 20 كودك يك نفر به آن مبتلا است. شايد متوجه شده باشيد كه كودكتان نيز مبتلا به انحراف چشم است. اغلب انحراف چشم قبل از سن مدرسه و مصوصا در سن سه سالگي به وجود مي آيد. گاها انحراف در كودكان بزرگتر و يا حتي در بزرگسالان هم به وجود مي آيد.

در اين مقاله فقط به انحراف چشم در كودكان پرداخته شده است.

شناخت ماهيچه هاي چشم

حركت چشم توسط شش ماهيچه كنترل ميشود كه چشم را در جهات خاصي مي كشند. عضله ركتوس جانبي چشم را به خارج مي كشد. عضله ركتوس داخلي چشم را به جلو مي كشد. ماهيچه ركتوس برتر عمدتا مسئول حركات رو به بالا است در حالي كه  عضله ركتوس تحتاني اغلب چشم را به سمت پايين ميكشد. در انتها عضله هاي مايل فوقاني و تحتاني به ثبات حركات چشم كمك مي نمايند- مخصوصا براي نگاه كردن به پايين و جلو يا  بالا و خارج.

براي مثال براي نگاه كردن به چپ، عضله ركتوس جانبي چشم چپ، آن را به خارج و عضله ركتوس داخلي چشم راست، چشم راست را به سمت داخل به طرف بيني مي كشد.

انحراف زماني اتفاق مي افتد كه عضلات چشم به صورت متعادل كار نكنند و چشمها در مجموع درست حركت نكنند.

آيا انحراف چشم انواع مختلفي دارد؟

بله انواع مختلفي از انحراف چشم وجود دارد. انحرافات چشم را مي توان به چند طبقه زير تقسيم كرد:

 • بر اساس جهت انحراف (چرخش) چشم:
  • اگر چشم به سمت داخل بچرخد درون پيچي (esotropia) ناميده ميشود.
  • اگر چشم به سمت خارج بچرخد برون پيچي (exotropia) ناميده ميشود.
  • اگر چشم به سمت بالا بچرخد هيپرتروپي (hypertropia) ناميده ميشود.
  • اگر چشم به سمت پايين بچرخد هیپوتروپی (hypotropia) ناميده ميشود.
 • آيا انحراف هميشه وجود دارد (ثابت است) يا به وجود مي آيد و از بين مي رود.
 • چشم مبتلا زماني كه چشمها باز و در حال استفاده هستند هم مي چرخد (انحراف چشم آشكار) يا فقط زماني كه چشم پوشانده شده يا بسته است اين اتفاق مي افتد (انحراف چشم پنهان) و زماني كه چشمها باز هستند سالم به نظر مي آيد.
 • شدت (زاويه) انحراف در همه جهات يكسان است يا خير:
  • انحراف concomitant بدين معنا است كه زاويه (درجه) انحراف هميشه درهمه جهات نگاه يكسان است. به عبارتي، هر دو چشم به خوبي حركت مي كنند، همه عضلات كار مي كنند ، اما به هر طرفي كه نگاه مي كنيد،هر دو چشم به ميزان مشخصي از تراز خارج هستند.
  • انحراف incomitant بدين معنا است كه زاويه انحراف مي تواند متفاوت باشد. براي مثال، وقتي به چپ نگاه مي كنيد، هيچ انحرافي وجود ندارد و چشم ها در يك راستا هستند. ولي وقتي به راست نگاه مي كنيد، ممكن است يك چشم به حد كافي حركت نكرده و در يك راستا نباشند.
 • بر اساس سن آغاز. اغلب انحرافات در سه ساله اول زندگي اتفاق افتاد. گاهي در بچه هاي بزرگتر و بزرگسالان نيز اتفاق مي افتد. انحرافاتي كه در كودكان اتفاق مي افتد اغلب علت متفاوتي با بزرگسالان دارند.
 • بر اساس علت:
  • در بسياري از موارد انحراف در كودكان، علت ايجاد انحراف مشخص نيست.
  • در برخي از موارد انحراف كودكان (و در موارد بسياري انحراف بزرگسالان) به خاطر اختلال چشم، عضلات چشم، مغز يا اعصاب اتفاق مي افتد.