اپ سلامتی برای همه

نحوه قرار گيري بدن را براي حفظ سلامت خود بهبود دهيد

راست بنشين. اين درخواست احتمالا اولين چيزي است كه در مورد وضعيت نگه داشتن بدن خود شنيده‌ايد. پوسچر و يا نحوه قرار گيري بدن تنها در ظاهر شما تاثير نمي‌گذارد بلكه در طول زندگي شما مي‌تواند به سلامتتان كمك كرده و يا به آن آسيب برساند.

طرز قرار گيري بدن صرفا به نحوه نشستن شما محدود نمي‌شود بلكه همچنين نحوه راه رفتن و حركت كردن در زندگي روزمره‌تان را نيز در برمي‌گيرد.

نحوه نگه‌داشتن بدنتان در زماني كه حركت نمي‌كنيد مثل زماني كه نشسته، ايستاده و يا خوابيده هستيد، پوسچر استاتيك ناميده مي‌شود. پوسچر ديناميك به نحوه قرار گيري بدن در زمان حركت مثل راه رفتن و يا خم شدن براي بلند كردن چيزي گفته مي‌شود. در نحوه قرار گيري بدن بايد هر دو جزء استاتيك و ديناميك مدنظر قرار داده شود.
عوامل بسياري مانند: سن، موقعيتي كه در آن قرار داريد و انتخاب‌هاي روزانه‌تان مي‌تواند بر پوسچر تاثير بگذارد. براي مثال ممكن است بچه‌ها براي حمل كوله پشتي سنگين مدرسه خود مجبور باشند كمرشان را خم كنند. زنان باردار براي تطابق با نوزاد در حال رشد خود به صورت متفاوتي حركت مي‌كنند.
پوسچر شما شامل سيستم عضلاني- اسكلتي‌تان مي‌شود كه عبارت است از استخوان‌ها، عضلات، مفاصل و بافت‌هاي ديگري كه بخشهايي از بدنتان را به يكديگر متصل مي‌كند. همين سيستم است كه به بدن شكل و ثبات مي‌دهد، از آن حمايت مي‌كند و حركت ايجاد مي‌كند.
نحوه قرار گيري بدنتان ممكن است با سيستم عضلاني- اسكلتي تان هم طراز باشد و يا نباشد. اين سيستم در طول زندگي با نوع كاري كه انجام مي‌دهيد، سرگرمي هايي كه از آن لذت مي‌بريد، نحوه استفاده شما از ابزارهاي الكترونيكي، آسيب هايي كه ديده‌ايد و حتي نوع كفشهايي كه مي‌پوشيد منطبق مي‌شود.
شايد فكر كنيد گاهي نشستن با شانه خميده و خم شدن از كمر به جاي زانو ضرري نداشته باشد. اما همين تغييرات كوچك در وضعيت نگه داشتن و حركت دادن بدن مي‌تواند در طول زندگي تغييرات قابل توجهي ايجاد نمايد.‌
سالها خميده بودن ستون فقرات، شما را شكننده و مستعد آسيب مي‌سازد.
نگه داشتن و حركت دادن بدن به شيوه هاي ناسالم اغلب منجر به درد گردن، شانه و پشت مي‌شود. به طور متوسط از هر 4 بزرگسال 1 نفر از هر سه ماه حداقل يك روز دچار درد كمر است.
پوسچر ضعيف همچنين مي‌تواند سبب كاهش انعطاف پذيري و تحرك مفاصل و عدم تعادل در شما شود. مي‌تواند در توانايي انجام كارهاي شخصي‌تان تاثير گذاشته و احتمال افتادن را در شما افزايش دهد. پوسچر خميده مي‌تواند حتي هضم غذا و تنفس راحت را با مشكل مواجه سازد.
در تحقيقاتي همچنين مشخص شده است كه بين وضعيت قرار گيري بدن و سلامت ذهني نيز رابطه وجود دارد. گاهي افراد مبتلا به افسردگي خميده‌تر بوده و بيشتر تمايل به نگاه كردن به سمت پايين را دارند. زماني كه افراد احساس اضطراب دارند بيشتر شانه هاي خود را به بالا مي‌دهند. در حال حاضر پژوهشگران در حال بررسي رابطه بين پوسچر و نحوه تفكر و پردازش اطلاعات در مغز هستند.
بدن ما با افزايش سن تغيير مي كند. دقيقا به خاطر همين تغييرات طبيعي حفظ پوستچر مناسب، قدرت، انعطاف پذيري و تعادل اهميت بيشتري مي‌يابد. با افزايش سن تمايل به حالت خميده بيشتر مي‌شود. زماني كه در طول زمان شانه‌ها به سمت جلو خم شدند، بار و وزن اضافه‌اي بر شانه ها وارد مي‌شود كه مي‌تواند سبب آسيب ديدگي و محدود شدن استقلال فرد شود. دو سوم زنان و نيمي از مردان مسن دچار پوسچر فوق خميده و يا هايپر كيفوزيس هستند. اين پوسچر سبب درد پشت، ضعف و مشكل در تنفس مي‌شود و همچنين مي‌تواند فعاليت‌هاي روزمره نظير شانه زدن موها و لباس پوشيدن را محدود سازد.
محققان درحال بررسي مزاياي ممكن يوگا مخصوصا براي افراد مسن تر هستند. يوگا يك ورزش ذهن و جسم است كه در آن پوسچرهاي فيزيكي، تمرين‌هاي تنفسي و مديتيشن و ريلكسيشن با هم تركيب شده‌اند. در تحقيقي ديگر نشان داده شد كه افراد مسن دچار هايپركيفوزيس بعد از 6 ماه برنامه يوگا بهبود قابل توجه اي داشته و از خميدگي شانه هايشان كاسته شده است.
امروزه افراد بيشتري در برنامه هاي يوگا شركت مي‌كنند. در تحقيقاتي از ابزارهاي نوآورانه نظير آناليزگر حركت با دوربين‌هاي سرعت بالا و سكوهاي اندازه‌گيري نيرو براي نحوه تاثيرگذاري يوگا بر پروسه‌هاي زيستي بدن استفاده شده است. نهايتا اين يافته‌ها مي‌تواند به درمانگرها و مربيان يوگا در طراحي برنامه‌هاي ايمن و موثر براي افراد مسن كمك نمايد. همچنين تاثير يوگا بر ديگر گروههاي سني و افراد دچار معلوليت نيز در حال بررسي است.
هيچ گاه براي بهبود پوسچر بدن و نحوه حركت دير نيست. يك راه براي بهبود وضعيت قرارگيري بدن آگاهي داشتن از آن در وهله اول است. بهتر اين است كه قبل از اين كه ساختار بدني‌تان دچار مشكل شود نگاهي به آن داشته باشيد. يوگا، تاي چي، و ديگر انواع ورزشهايي كه بر آگاهي از بدن و تفكر تمركز دارند مي‌توانند به تشخيص مشكل در وضعيت قرارگيري بدنمان به ما كمك نمايند. آنها همچنين مي‌توانند پوسچر فيزيكي را به حالت روحي تان ربط دهند كه مزايايي براي هر دو دارند.
كلاسها تنها راه بهبود وضعيت قرارگيري بدن نيستند. در مورد پوسچر و نحوه حركت خود آگاه باشيد. سعي كنيد سر خود را بالا و شانه هايتان را به سمت عقب نگه داشته و ماهيچه هاي شكمي را در موقعيت هاي روزمره سفت كنيد. در مورد پوسچرهاي تكرار شونده مثل بلندكردن اجسام سنگين، و حفظ يك پوزيشن براي مدت طولاني نظير نشستن هر روز پشت كامپيوتر هشيار باشيد.
اگر مدت زمان زيادي را روبه روي كامپيوتر نشسته ايد حتما از تنظيمات ميز و صندلي خود مطمئن شويد. بايد وضعيت كاريتان در بهترين موقعيت ممكن باشد. همچنين بايد مرتبا وضعيت نشستن خود را تغيير دهيد، كمي در اطراف دفتر كار خود راه برويد و از هر چند وقت ماهيچه هاي خود را بكشيد تا تنش در عضلات كم شود.
اساس يك پوسچر خوب داشتن بدني است كه بتواند از آن حمايت كند اين يعني داشتن عضلات شكمي و پشت قوي، انعطاف پذيري و يك بدن متعادل در طول زندگي. يك راه ديگر براي بهبود نحوه قرار گيري بدن كم كردن وزن است مخصوصا در اطراف شكم. از هر سه نفر دو نفر در كشورهاي توسعه يافته دچار چاقي و يا اضافه وزن هستند. وزن اضافه عضلات شكمي را ضعيف كرده و براي لگن و ستون فقرات مكشلاتي ايجاده كرده و منجر به درد كمر مي‌شود.
به راحتي مي توان بعد از سالها درد و يا يك آسيب ديدگي الگوهاي بهينه حركتي را ايجاد كرد. اما افراد بايد ياد بگيرند كه وزن خود را به صورت متوازن توزيع كرده و دوباره تعادل بدن خود را بدست آورند.براي يافتن انواع فعاليتهاي فيزيك كه مي توانند تحرك و سلامت شما را حفظ نمايند حتما با يك پزشك مشورت نماييد. اگر احساس درد داريد، دچار آسيب ديدگي شده ايد و يا جراحي در گذشته داشته ايد اين موارد را با پزشك خود در ميان بگذاريد. آنها مي‌توانند دورنمايي از نحوه حركت شما ارائه داده و مانع از ايجاد الگوهاي ناسالم حركتي شده و با همكاري خودتان برنامه حركتي مناسب شما ارائه دهند.

وضعيت بدني خود را بهبود دهيد
• در فعاليت‌هاي روزمره خود مثل تلويزيون نگاه كردن، شستن ظرفهاو يا پياده روي مراقب وضعيت قرارگيري بدنتان باشيد.
• از هر چند وقت نشستن طولاني، استراحتي داشته، بدن خود را بكشيد و در جهات مختلف حركت دهيد.
• فعاليت بدني خود را حفظ كنيد.
• وزن خود را در محدوده سالم نگه داريد.
• مطمئن شويد سطحي كه بر روي آن كار مي‌كنيد در ارتفاع مناسب براي شما قرار دارد حالا چه در دفتر خود در حال كار هستيد، مشغول يك سرگرمي هستيد، نهار درست مي كنيد و يا غذا مي‌خوريد.
• كفشهاي راحت و پاشنه كوتاه بپوشيد.