زندگی امروز

چگونه موها و ناخن هاي سالم تري داشته باشيم

براي خوب به نظر رسيدن همان اندازه كه مراقبت از اندامهاي داخلي اهميت دارد بايد به ظاهر بيروني هم توجه شود. اگر ...

چگونه با ذهنتان به لاغري برسيد

وقتي ساعت 3 بعد از ظهر را نشان مي دهد و شما براي خوردن يك چيز شور و يا شيرين ولع داريد معده خود را مقصر ندانيد. ...

كربوهيدراتهاي خوب درمقابل كربوهيدراتهاي بد

كربوهيدراتها بخش مهمي از رژيم غذايي شما هستند اما اين بدان معنا نيست كه ميتوانيد هر چقدر كه مي خواهيد كيك و ...

مالك پوست خود باشيد

احتمالا متوجه نمي شويد اما پوست شما به طور مداوم خود را تازه مي كند. لايه خارجي هر ماه دوباره ساخته ميشود. ...

چگونه ظاهر خود را با وجود ام. اس بياراييد

قطعا آرايش كردن يك مسئله مهم براي هر كسي محسوب ميشود. روان شناسان بر اين باورند افرادي كه در مورد ظاهر خود ...
Load More