اپ سلامتی برای همه

همين يك ماده مسئول چاقي شما است.

همه مي دانند كه غذاهاي شور شما را تشنه مي كنند. اما بر طبق تحقيقات جديد، زماني كه سديم در رژيم غذايي افراد در بلندمدت افزايش مي يابد، در واقع آب كمتري مي نوشند. و اين تنها يافته تعجب برانگيز اين تحقيق نيست: سطوح بالاي سديم همچنين حس گرسنگي را افزايش مي دهند كه نشان مي دهد كه رژيم هاي شور به افزايش وزن كمك مي كنند.

متخصصان مي گويند اين كشف بحث برانگيز كه نمك در رژيم غذايي اشتها را افزايش ولي تشنگي را كاهش ميدهد، بر پايه 100 سال تفكر علمي و بحث برانگيز بدست آمده است. 
در تحقيقي بر روي 10 فضانورد روسي كه در برنامه هاي شبيه سازي پرواز شركت كرده بودند، مردان براي مدت چند ماه پشت سرهم در يك محيط كنترل شده زندگي كردند بنابراين براي تحقيق تغذيه اي و متابوليكي ايده آل بودند.
هدف در اين تحقيق اين بود كه ببينند وقتي به رژيم غذايي اين افراد نمك از 12 گرم در روز (مشابه ميانگين مصرف نمك در رژيم اغلب روسيها) به 6 گرم در روز كاهش مي يابد (مقدار پيشنهاد شده توسط اغلب متخصصين بهداشتي) چه اتفاقي مي افتد. بر اساس گفته هاي متداول در اين صورت مردان با كاهش سطح سديم در بدنشان بايد احساس تشنگي كمتري داشته و آب كمتري مي نوشيدند.
اما چنين اتفاقي نيافتاد. در عوض، آنها در زماني كه رژيم غذايي پر سديم را شروع كردند آب كمتري نوشيدند كه اين نشان مي داد بدن آنها يا آب را بيشتر حفظ مي كند و يا آب توليد مي كند و آن طور كه قبلا تصور ميشد آب را مصرف نمي كرد. اين يافته ها غير منظره بود اما آن قدرها هم تعجب آور نيست.
اين يعني در رژيم غذايي شور، بدن سعي مي كند از اتلاف آب جلوگيري نمايد. بنابراين كليه ها بايد راهي براي افزايش محتواي آب بيابند و اگر محتواي آب بيشتري در بدن خود داشته باشيد، كمتر تشنه مي شويد.
همچنين گزارش شد كه با افزايش سطح نمك در اين افراد حتي با وجود اين كه مقدار غذا و كالري مشابه قبل دريافت مي كردند اما احساس گرسنگي بيشتري داشتند. شايد دليلش اين باشد كه بدن براي حفظ آب انرژي بيشتري مصرف ميكند. و تصور بر اين است كه اگر به اين فضانوردان غذاي بيشتري داده ميشد آنها بيشتري خورده و دچار اضافه وزن ميشدند.
در تحقيق ديگري، محققان يافته هاي خود را بر روي موشها شبيه سازي كردند. در اين آزمايشات، آنها دريافتند موشهايي كه رژيم هاي پرنمك داشته اند نسبت به موشهايي كه در رژيم آنها نمك كمتري بود غذاي بيشتري مي خورند. آنها همچنين متوجه شدند كه رژيم هاي شور سبب تجزيه پروتيئن هاي ماهيچه ميشوند. اين پروتئين ها به اوره تبديل ميشود، يك ماده شيميايي كه به كليه ها به جذب مجدد مايعات كمك كرده و مانع از هدر رفت آب در صورت وجود نمك اضافه ميشود.
و در ادامه دريافتند كه انرژي مورد نياز براي اين فرآّيند تجزيه با افزايش گلوکوکورتیکوئیدها تامين مي شود، تركيبي كه در انسانها سبب ايجاد ديابت، چاقي، بيماري قلبي و پوكي استخوان ميشود. اين نتايج بسيار قابل اهميت هستند چون دانشمندان تا به امروز بيشتر بر ميزان تاثير گذاري سديم بر افزايش فشار خون تمركز داشتند.
اين يافته ها نشان مي دهند كه هنوز چيزهاي زيادي براي كشف كردن وجود دارد. اگر رژيم پر نمك سبب تحريك افزايش گلوكوكورتيكوئيدها شود، در اين صورت چنين افرادي بيشتر مستعد ديگر مشكلات بهداشتي حتي در صورت نداشتن تغييرات فشار خون ميشوند. و در اين صورت ريسك سندروم متابوليك كه تركيبي از خطرزا ترين فاكتورها براي بيماري قلبي و ديابت است نيز به صورت بالقوه افزايش مي يابد.
وقتي صحبت از تاثيرات كوتاه مدت غذاهاي شور ميشود، باز هم منطق فروشندگان نوشيدني ها صدق مي كند كه اگر آجيل شور دم دست مشتريان خود قرار دهيد، آنها نوشيدني بيشتري مصرف مي كنند. اما تحقيقات ما نشان مي دهد كه در بلند مدت يعني در طول چند ماه و يا حتي بعد از 24 ساعت، بدن ترجيح مي دهد بيشتر آب را حفظ كند تا آن را مصرف نمايد.
اين تحقيقات جديد باورهاي متداول درمورد تعادل ميان سديم و مايعات در بدن را به چالش كشيده است. آنها همچنين نشان مي دهند كه تغيير در نمك رژيم غذايي مي تواند در كنار تغييرات فيزيولوژيكي ديگري كه در بدن دارد متابوليسم پروتئين و چربي را دچار تغيير كرده و عادات خوردن و نوشيدن را به كلي دگرگون نمايد.
آگاهي بيشتر نسبت به اين تغييرات مي تواند به دانشمندان در ايجاد درمانهاي جديدي براي مشكلاتي نظير فشار خون و نارسايي احتقاني قلب و همچنين درك بهتر رابطه بين نمك و افزايش وزن كمك نمايد.
البته بيشتر نمك موجود در رژيم غذايي از نمكداني كه روي ميز غذا مي گذاريم نيست بلكه بيشتر از غذاهاي رستوراني و فرآوري شده كه حاوي شكر، چربي هاي اشباء و كربوهيدراتهاي ساده و نمك بيشتري هستند تامين ميشود. بنابراين دلايل بسياري براي محدود كردن آنها در رژيم غذايي تان وجود دارد. اين تحقيق جديد هم يك دليل ديگر براي همين منظور است.
اگر نظريه هاي اين تحقيقات درست باشد، كم كردن محتواي سديم در غذاهاي بسته بندي شده و رستورانها مي تواند تا حدي مانع از اين تاثيرات مضر بر متابوليسم و اشتها شود. تا آن زمان مي توانيد از اين شيوه ساده براي كاهش سديم و مديريت وزن خود استفاده كنيد: اگر هر روز كمي از هر چيزي كمتر بخوريد، به صورت خودكار سديم كمتري جذب مي كنيد. بنابراين توصيه ما اين است كه كمي ورزش كنيد و در كل غذاي كمتري بخوريد.