اپ سلامتی برای همه

سازگاري با سوگ

زندگي بعد از فوت يك عزيز

از دست دادن كسي كه دوستش داشتيد مي تواند دنياي شما را تغيير دهد. دلتان برايش تنگ ميشود و دوست داريد كه برگردد. احساس ناراحتي، تنهايي و حتي عصبانيت مي نماييد. ممكن است در تمركز و يا خوابيدن دچار مشكل شويد. اگر خيلي درگير پرستاري از او بوده ايد زماني كه اوقاتي را كه با او مي گذرانده ايد را به ياد مي آوريد دچار اندوه ميشويد. اين احساسات طبيعي هستند. نمي توان گفت براي سوگواري كردن چه شيوه اي درست و چه شيوه اي نادرست است.

باورهاي فرهنگي و سنتها نيز مي تواند بر ميزان ابراز ناراحتي فرد تاثير بگذارد. براي مثال، در برخي از فرهنگها، غم در خفا و سكوت ابراز ميشود. در برخي ديگر، مي تواند بلند و عمومي باشد. اين فرهنگ است كه طول مدت مورد انتظار براي اندوه فوت يك عزيز را تعيين مي كند.

بسياري از افراد تصور مي كنند كه بايد به شيوه خاصي در چنين مواقعي رفتار كنند اما همين بايدها مي تواند به احساسات بدتري منجر گردد. بايد به خود اجازه دهيد غمگساري كنيد و هر گونه كه دوست داريد احساسات خود را بروز دهيد. برخي افراد بسيار با خود سخت رفتار مي كنند و در برابر احساساتشان انتقادي هستند. با خود مهربان و دلسوز باشيد.

سازش با فوت يك عزيز

شما بايد به خود اجازه دهيد كه به شيوه و تا مدت زمان مورد نياز خودتان سوگواري كنيد. هر كسي شيوه خاص خود را براي ابراز احساسات دارد. براي مثال، برخي ممكن است احساسات خود را با انجام دادن كاري ابراز نمايند و نه به صورت كلامي. آنها غم خود را با رفتن به پياده روي و شنا و يا انجام كارهاي خلاقانه نظير نوشتن و نقاشي كردن تخليه مي كنند. براي برخي ديگر، حرف زدن با افراد خانواده و يا دوستان و يا يك مشاور در مورد فرد از دست رفته مي تواند كمك كننده باشد.

اگرچه بسياري رابطه اي بين خنده و لبخند و سوگواري نمي بينند اما اينها نيز واكنش هاي سالمي به غم از دست دادن عزيزان بوده و مي تواند محافظت كننده باشد. مشخص شده افرادي كه در عواطف خود انعطاف پذيري دارند بهتر از ديگران مي توانند با غم از دست دادن عزيزانشان كنار آمده و در طول زمان سالم تر باقي مي مانند.

در اينجا مسئله ابراز كردن و يا جلوگيري از برزو احساسات نيست بلكه مي توان بر حسب شرايطي كه پيش مي آيد ابراز احساسات نمود .كسي كه در عواطفش انعطاف پذير است زماني با يادآوري خاطرات خوشحال كننده فرد از دست رفته ابراز شادي مي نمايد و زماني ديگر با يادآوري خاطرات منفي مثل بحثي كه با او داشته ابراز خشم وعصبانيت مي نمايد.

سوگواري به اين معنا است كه بگذاريد زمان بگذرد و فوت عزيز را بپذيريد و بتوانيد بدون او زندگي كنيد. طول مدت اين فرآيند در هر فردي متفاوت است. افراد اغلب در ابتدا در زماني كه عزيزي را از دست مي دهند يك غم قوي و حاد را تجربه كرده و در عين حال به تدريج فرآيند سازش با اين فقدان را شروع مي كنند. براي سازش با فوت يك عزيز، بايد بپذيريد كه او ديگر نيست و بفهيد كه براي او اين فقدان چه معنايي دارد. همچنين بايد به دنبال راهي براي از نوساختن زندگي با روياي احتمالات ممكن از شادي هاي پيش رو بوده و در عين حال براي رابطه بلند مدتي كه با فرد از دست رفته داشته ايد احترام قائل باشد.

يافتن معنايي براي زندگي پس از فوت يك عزيز مي تواند به سازش كمك نمايد. پرداختن به كارهايي كه برايتان اهميت بيشتري دارد مي تواند به شما در تطابق با موقعيت كمك نمايد.

انواع سوگواري

در حدود 10 درصد از افراد داغديده سوگ پيچيده را تجربه مي كنند شرايطي كه تطابق فرد با فوت عزيزش را سخت تر مي نمايد. افرادي كه دچار چنين غم شديد و طولاني مدتي ميشوند اغلب دچار نوع خاصي از افكار هستند. ممكن است فكر كنند كه نبايد مرگ  اتفاق مي افتاد و يا حداقل نبايد به اين صورت مي بود. آنها همچنين غم خود را قضاوت مي كنند كه مثلا خيلي زياد است و يا كافي نيست و از يادآوري هر آنچه كه به فرد از دست رفته مربوط ميشود اجتناب مي نمايند.

تجربه كردن اين نوع سوگ پيچيده دلسرد كننده است اما بايد ياد بگيريد كه در چنين شرايطي خود را قضاوت نكرده و نگذاريد ديگران هم در مورد شما قضاوت نمايند.

در تحقيقاتي يك نوع درمان تخصصي براي سوگ پيچيده پيشنهاد و بررسي شده است. هدف از اين درمان كمك به افراد در شناسايي افكار، احساسات و واكنش هايي است كه در مسير تطابق با اين غم وجود دارد. آنها همچنين بر تقويت فرآيند طبيعي اين سازگاري تمركز داشتند. تحقيقات نشان داد 70 درصد از افرادي كه در اين نوع درمان شركت داشتند بهبود علائم را تجربه كرده اند. در مقايسه، صرفا 30 درصد افرادي كه درمانهاي استاندارد براي افسردگي را دريافت كرده بودند بهبود علائم را نشان دادند.

شما حتي ممكن است غم از دست دادن عزيزي را قبل از مرگش تجربه نماييد. اين غم سوگ انتظاري ناميده ميشود. اين نوع سوگ در افرادي ديده ميشود كه مدتي طولاني پرستار عزيز از دست رفته در زمان بيماري بوده اند. ممكن است در چنين حالتي از تغييراتي كه با آن مواجه خواهيد شد احساس ناراحتي نماييد. تحقيات نشان داده اند اگر بيماران، پزشكان و اعضاي خانواده قبل از اينكه فوت اتفاق بيافتد در مورد جنبه هاي اين تغيير با يكديگر صحبت نمايند بهتر مي توانند در زمان اين اتفاق با آن سازش كنند.

زندگي بعد از فوت عزيز

محققان همچنان در حال بررسي جنبه هاي مختلف فرآيند غمگساري هستند و اميدوارند با يافته هاي خود راههاي جديدي براي كمك به افراد براي سازگاري با غم از دست دادن عزيزانشان پيشنهاد دهند.

اگرچه از دست دادن يك عزيز مي تواند فردي را از پاي درآورد اما بسياري از افراد با كمك گرفتن از خانواده و دوستانشان سعي مي كنند اين فرآيند را قابل قبول تر سازند. مراقب خود باشيد، پيشنهادها براي كمك از طرف افراد دور و بر  خود را بپذيريد و حتما در صورت نياز به يك مشاور مراجعه نماييد.

ما بر اين باور هستيم كه سوگ نوعي عشق است و بعد از فوت يك عزيز بايد جايگاه خاص خود را در زندگي فرد بيابد. اگر فكر مي كنيد نمي توانيد زندگي را به صورت طبيعي پيش ببريد نياز به كمك حرفه اي داريد. لطفا اميد خود را از دست ندهيد. راههاي خوبي براي كمك به شما وجود دارد.

سازگاري با غم از دست دادن يك عزيز

مراقب خود باشيد. سعي كنيد مرتبا ورزش كنيد، غذاي سالم بخوريد و خواب كافي داشته باشيد. از عاداتي كه شما را در خطر قرار مي دهند مثل نوشيدن بيش از اندازه الكل و يا سيگار كشيدن اجتناب نماييد.

با دوستاني كه مراقب شما هستند صحيت نماييد. اگر نياز به صحبت كردن با كسي را داشتيد حتما ديگران را در جريان قرار دهيد.

سعي كنيد در آن زمان تغييرات اساسي ايجاد نكنيد. بهتر است براي گرفتن تصميمات بزرگ مثل جا به جا كردن خانه و يا تغيير در كار مدتي صبر كنيد.

به يك گروه حمايتي حضوري و يا آنلاين بپيونديد. با اين كار مي توانيد با افراد سوگوار ديگر صحبت كنيد. براي يافتن چنين گروههايي به بيمارستانها، جوامع مذهبي و آژانسهاي دولتي محلي خود مراجعه نماييد.

به دنبال يك حمايت حرفه اي باشيد. گاهي صحبت كردن با يك مشاور در اين باره مي تواند كمك كننده باشد.

با پزشك خود مشورت نماييد. اگر با انجام فعاليتهاي روزمره خود مثل لباس پوشيدن، خوابيدن و يا غذا درست كردن مشكل داريد حتما اين موضوع را با پزشك خود در جريان بگذاريد.

با خود مهربان باشيد. سوگواري زمان مي برد. تجربه كردن تركيبي از احساسات در اين مدت امري طبيعي است.