روانشناسی

التهاب مغز عامل ايجاد وسواس

مبتلايان به اختلال وسواس جبري (OCD) دچار سطوح بالاتري از التهاب مغزي هستند. اين كشف منجر به ايجاد درمانهاي جديدي ...

دليل اول سيگار كشيدن در كودكان

اگر شما مادر و يا پدري هستيد كه سيگار مي كشيد بر روي كودكانتان تاثيري بيش از آنچه كه خود تصور مي كنيد داريد. ترك ...

نگراني بيش از اندازه

زندگي كردن با اختلالات اضطراب اضطراب احساس ناراحتي است كه ممكن است گهگاهي سبب آسيب زدن به شما يا فردي كه ...
Read more

وقت مطالعه است

چگونه واليدن مي توانند به كودكانشان در انجام تكاليفشان كمك نمايند مجبور كردن كودكان به نشستن و تمركز كردن و ...
Read more

اندوه خود كشي

آگاهي و اقداماتي كه مي تواند به نجات يك زندگي كمك نمايد خودكشي يك تراژدي است. يك زندگي را از بين برده و سبب ...
Read more
That's All