اپ سلامتی برای همه

روانشناسی

احساسات آزاردهنده

خود آزاري را بشناسيم افراد به گونه هاي متفاوتي با احساسات آزاردهنده خود مواجه مي شوند. آنها ممكن است با ...

التهاب مغز عامل ايجاد وسواس

مبتلايان به اختلال وسواس جبري (OCD) دچار سطوح بالاتري از التهاب مغزي هستند. اين كشف منجر به ايجاد درمانهاي جديدي ...

وقت مطالعه است

چگونه واليدن مي توانند به كودكانشان در انجام تكاليفشان كمك نمايند مجبور كردن كودكان به نشستن و تمركز كردن و ...
Read more

دليل اول سيگار كشيدن در كودكان

اگر شما مادر و يا پدري هستيد كه سيگار مي كشيد بر روي كودكانتان تاثيري بيش از آنچه كه خود تصور مي كنيد داريد. ترك ...

نگراني بيش از اندازه

زندگي كردن با اختلالات اضطراب اضطراب احساس ناراحتي است كه ممكن است گهگاهي سبب آسيب زدن به شما يا فردي كه ...
Read more
That's All