اپ سلامتی برای همه

آنتي بيوتيكهاي داخل رحمي براي کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در مادران

زنان، مردان و كودكان در هر سني ممكن است دچار کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B (GBS) شوند بدون اينكه علائمي داشته باشند. اين باكتري مخصوصا در مسير دستگاه گوارش، واژن و رحم يافت ميشود. اين اتفاق هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد. از هر 2000 نوزاد تازه متولد شده يكي به عفونت باكتريايي استرپتوكوك گروه B مبتلا است كه معمولا به صورت بيماري تنفسي، مسموميت عمومي يا مننژيت در هفته اول بعد از تولد ظهور مي يابد.
نوزاد عفونت را از مادر در طول زايمان مي گيرد. دادن آنتي بيوتيك به صورت مستقيم به مادر از طريق وريد در طول زايمان به كاهش سريع تعداد باكتري ها منجر ميشود كه مزايايي دارد اما وضعيت زن حامله بايد مرتبا تحت بررسي باشد. بسياري از كشورها برنامه هايي براي پايش GBS در حاملگي و درمان با آنتي بيوتيكها دارند.
برخي عوامل خطر در نوزاد مبتلا به اين عفونت عبارتند از تولد زودهنگام، وزن تولد كم، زايمان طولاني، دير پاره شدن كيسه آب (بيش از 12 ساعت)، تغغيرات جدي در ضربان قلب نوزاد در طول مرحله اول زايمان و ديابت مادرزادي. تعداد كمي از زنان در زمان زايمان كه GBS در آنها مثبت است نوزاداني را به دنيا مي آورند كه به عفونت GBS مبتلا بوده و آنتي بيوتيكها مي تواند تاثيرات منفي مثل عكس العملهاي شديد حساسيتي، افزايش ارگانيسمهاي مقاوم به دارو و قرار رفتن نوزاد در معرض باكتري هاي مقاوم و عفونتهاي مادرزادي بعد از تولد و عفونت به مخمرها داشته باشد.
در اين بازبين دريافتيم كه دادن آنتي بيوتيكها در شواهد تاييد نشده است. در اين بازبيني چهار آزمايش شامل 852 زن با GBS مثبت شناسايي شدند. در اين سه آزمايش كه تقريبا 20 سال به طول انجاميدند، آمپي سيلين و پني سيلين با عدم درمان مقايسه شده و دريافتند كه هيچ تفاوتي بين مرگ و مير نوزادان وجود ندارد اگرچه وقوع زودهنگام عفونت GBS در نوزادان با آنتي بيوتيكها كاهش داشت. آنتي بيوتيكهاي آمپي سيلين و پني سيلين در آزمايش انجام شده بر روي  352 زن با GBS مثبت تفاوتي با هم نداشتند. نمي توان جلوي هيچ مورد از عفونتهاي GBS پري ناتال را گرفت حتي اگر يك واكسن موثر ساخته شود.