اپ سلامتی برای همه

وارنيشهاي فلورايد براي پيشگيري از پوسيدگي دندان در كودكان و نوجوانان

سوال بازبيني

مهمترين سوال بررسي شده در اين بازبيني اين است كه وارنيش هاي فلورايد در مقايسه با گروه دارونما يا بدون درمان (درمان بدون عوامل فعال و به عبارتي فلورايد)  تا چه حد در پيشگيري از پوسيدگي در كودكان و نوجوانان موثر است.

پيش زمينه

پوسيدگي دندان در سراسر جهان يك مشكل بهداشتي عمده محسوب ميشود و نه تنها  اكثريت بزرگسالان بلكه همچنين 60 تا 90 درصد كودكان را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. به بيان ديگر، از هر 100 كودك 6 تا 9 كودك به پوسيدگي دندان مبتلا هستند. سطح پوسيدگي دندانها هم در داخل كشور و هم در ميان كشورهاي مختلف متفاوت است اما عموما حقيقت دارد كه كودكاني كه در گروهاي اجتماعي-اقتصادي پايين تر (كه با درآمد، آموزش و كار سنجيده ميشود) قرار دارند سطح بالاتر پوسيدگي دندان دارند. عدم درمان پوسيدگي دندان به پيشروي پوسيدگي به بالاي دندان (تاج) منجر شده و با درد شديد همراه است. درست كردن و جايگزين كردن دندان خراب چه از لحاظ زمان و چه به لحاظ پولي پرهزينه است و خالي كننده عمده منابع مالي نظامهاي مراقبتهاي بهداشتي است.

پيشگيري از خرابي دندان در كودكان و نوجوانان به عنوان يك الويت براي خدمات دنداني محسوب شده و از درمان مقرون به صرفه تر است. فلورايد يك ماده معدني است كه از پوسيدگي دندان پيشگيري مي كند. فلورايد در مناطق بسياري به آب شرب اضافه ميشود. مي توان همچنين به صورت وارنيش فلورايد به كار برد. معمولا براي دندانهاي شيري و دندانهاي دائمي كودك (بسته به سن كودك) توسط دندان پزشكان دو تا چهار بار در سال به كار برده ميشود. از آنجايي كه براي مدت طولاني بر روي دندان باقي مي ماند به صورتي موثر فلورايد آزاد مي كند.

ويژگي هاي تحقيق

اين بازبيني از تحقيقات موجود توسط گروه بهداشت دهان كوچران انجام شده و شواهد تا 13 مي 2013 موجود هستند.

در اين بازبيني به روز شده 22 آزمايش چاپ شده بين سالهاي 1975 و 2012 وجود دارند كه در آنها كلا 12455 كودك به صورت تصادفي براي درمان با وارنيش فلورايد و يا درمان دارونما/بدون درمان اختصاص داده شدند. طول مدت تحقيق از يك تا 5 سال در ميان آزمايشات متفاوت بود (12 تا از آنها 2 سال به طول انجاميد).

نتايج كليدي

شواهد بدست آمده به خاطر مسائل مربوط به نحوه آزمايش، كيفيت متوسط داشتند. با اين وجود در 13 آزمايش كه در مورد كودكان و نوجوانان با دندانهاي دائمي بود اين بازبيني دريافت كه اگر كودكان با وارنيش فلورايد درمان شوند 43 درصد نرخ پوسيدگي و پركردن دندان كاهش مي يابد. در 10 آزمايش كه تاثيرات وارنيش فلورايد بر دندانهاي شيري كودك بررسي شده بود شواهد نشان داد كه پوسيدگي و پر كردن دندانها 37 درصد كاهش داشت. اطلاعات كمي مبني بر شواهد منفي يا قابليت پذيرش درمان وجود داشت.

كيفيت وشاهد

شواهد بدست آمده به خاطر مسائل مربوط به نحوه آزمايش، كيفيت متوسط داشتند.