اپ سلامتی برای همه

بيماري پرتس و افزايش خطر بيماريهاي قلبي- عروقي

  تحقيقات اخير  بيانگر اين مطلبند كه در بيماران مبتلا به پرتس، ريسك بيماريهاي قلبي- عروقي و خطر نسبي پيشرفت برخي بيماريهاي خوني افزايش مي يابد.

عنوان:

بيماري پرتس و افزايش خطر بيماريهاي قلبي- عروقي

نويسنده:

Reuters Health Information

رفرنس:

Pediatrics 2010;125:e1308-e1315.

عكس:

 

تاريخ : 05/06/2010

دسته:  اطفال- تشخيص و غربالگري

كد:  B120

     تحقيقات اخير  بيانگر اين مطلبند كه در بيماران مبتلا به پرتس، ريسك بيماريهاي قلبي- عروقي و خطر نسبي پيشرفت برخي بيماريهاي خوني افزايش مي يابد. بيماري پرتس ، ‌استئونكروز اپي فيز سر فمور است كه بيشتر در كودكان 5 تا 8 ساله بروز مي نمايد و محققين ناهنجاريهاي مختلف گردش خون را در پاتوژنز اين بيماري دخيل ميدانند. در اين تحقيق مشاهده شد كه خطر بيماريهاي قلبي – عروقي در اين بيماران 70 % بالاتر از افراد نرمال است. علاوه بر آن ،‌ خطر نسبي بيماريهاي هايپرتنسيو ، ‌بيماريهاي ايسكميك قلبي و بيماريهاي درگير كنندة‌ وريدها، عروق لنفي و گره هاي لنفاوي ، نيز ‌در اين بيماران افزايش ، و در مقابل ، خطر بيمارهاي قلبي- ريوي و بيماريهاي گردش خون ريوي در اين افراد كاهش مي يابد.

در افراد مبتلا به بيماري پرتس خطر بيماريهاي خوني مشتمل بر آنمي ،‌ اختلال انعقادي ، ‌پورپورا و ساير شرايط خونريزي دهنده،‌ 40%  بالاتر است. اين افراد بخصوص در معرض ابتلا به آنمي تغذيه اي هستند. قابل ذكر است كه اين خطرات بيشتر در افراد 30 سال و بالاتر خود را نشان داده است.

بطور كلي يافته ها در مورد  افزايش خطر بيماريهاي درگير كننده‌ سيستم خوني بيماران كمتر قابل تأكيد بوده و بنظر ميرسد تا حدي تحت تأثير  علل ديگري باشد و تحقيقات گسترده تري را مي طلبد.