اپ سلامتی برای همه

داخلی

خونريزي مقعد چيست؟

در حالي كه خونريزي مقعد به ندرت يك مشكل پزشكي محسوب ميشود اما علائم مربوط به اسهال، يبوست، هموروئيد و شاق و ...

خشكي چشم و دهان؟

ممكن است شما مبتلا به سندروم شوگرن باشيد اگراغلب احساس مي كنيد كه چشم ها و دهانتان مثل بيابان خشك است، مي ...
Read more

همكاري بين حرفه اي: تاثيرات مداخلات بالين محور بر اقدامات حرفه اي و نتايج مراقبتهاي بهداشتي

ميزان همكاري متخصصين مي تواند بر كيفيت مراقبتهاي بهداشتي كه ارائه مي دهند تاثيرگذار باشد. ...
Read more

مكملهاي آنتي اكسيدان براي پيشگيري از مرگ و مير در شركت كنندگان سالم و بيماران مبتلا به بيماري هاي مختلف

تحقيقات قبلي بر روي مدلهاي حيواني و فيزيولوژيكي نشان مي دهند كه مكملهاي آنتي اكسيدان تاثيرات سودمندي بر ...
Read more

كشش براي درد پشت

ما شواهد موجود در مورد تاثير كشش را بر شدت درد، توانايي در انجام فعاليت هاي معمول روزانه، بهبود كلي و بازگشت ...
Read more
Load More