zamensalamti2

بیماری های استخوان ها، عضلات و مفاصل

علل ورم پاها شما بايد از پاهايتان ممنون باشيد- آنها پركارترين عضو بدن هستند. آنها هر روز با موانع زيادي برخورد ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • گزگزبا نشستن، سرفه كردن يا عطسه ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • فلج هرجاي بدن بايد فورا به پزشك ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • هرگونه كرختي بي دليل مخصوصا اگر ...

اگر شرایط زیر را دارا هستید در اسرع وقت به پزشک مراجعه نمایید: • در دو خشك شدن ماهيچه ظرف سه روز ...
Load More