بيماري هاي پوست، مو و ناخن

زخم بستر (زخم هاي فشاري)

زخم فشاري (كه زخم بستر نيز ناميده ميشود) قسمتي زخم شده از پوست است كه به خاطر آزردگي و فشار مداوم بر قسمتي از ...
Read more

پسوریازیس يا صدفك

پسوریازیس يك بيماري پوستي است كه از هر چند وقت يكبار شعله ور ميشود. اغلب مي توان با كرمها و پمادهاي مختلف تكه ...
Read more

ميليا

ميليا برجستگي هاي كوچك، برآمده، سفيد يا مايل به زرد روي پوست است. اغلب بر روي پوست اطراف گونه ها، بيني، چشمها و ...

بيماري لايم

بيماري لايم بيماري است كه به خاطر گزيده شدن با كنه آلوده ايجاد ميشود. اولين و عمومي ترين علامت آن بثوراتي است ...

كلوئيد

كلوئيد رشد بيش از حد بافت اسكار (بافت همبند در محل زخم) است كه در اطراف زخم ايجاد ميشود. علت آن ناشناخته است اما ...
Read more

زردي (يرقان)

وقتي زردي مي گيريد به اين معنا است كه پوست وديگر قسمتهاي بدنتان زرد رنگ ميشود. علتش ساخته شدن ماده اي به نام ...

سرمازدگي

سرمازدگي آسيبي است كه به خاطر قرار گرفتن قسمتهايي از بدن درمعرض سرما ايجاد ميشود. سرما سبب يخ زدن پوست و ...

پیتریازیس روزه آ

پیتریازیس روزه آ، بثورات پوستي خود محدود شونده است. اگرچه بثورات مي توانند خيلي گسترده باشند اما خود بيماري ...

زخم بستر (زخم هاي فشاري)

زخم فشاري (كه زخم بستر نيز ناميده ميشود) قسمتي زخم شده از پوست است كه به خاطر آزردگي و فشار مداوم بر قسمتي از ...
Read more

پسوریازیس يا صدفك

پسوریازیس يك بيماري پوستي است كه از هر چند وقت يكبار شعله ور ميشود. اغلب مي توان با كرمها و پمادهاي مختلف تكه ...
Read more

ميليا

ميليا برجستگي هاي كوچك، برآمده، سفيد يا مايل به زرد روي پوست است. اغلب بر روي پوست اطراف گونه ها، بيني، چشمها و ...

بيماري لايم

بيماري لايم بيماري است كه به خاطر گزيده شدن با كنه آلوده ايجاد ميشود. اولين و عمومي ترين علامت آن بثوراتي است ...
Load More