بيماري هاي پوست، مو و ناخن

اگزمای اتوپیک

اگزمای آتوپیک نوعی التهاب پوست است که هر از چند گاهی تمایل به بروز ناگهانی دارد. این اختلال اغلب در دوران ...
Read more

ريزش منطقه اي موها- مشکلی بزرگ

در اين اختلال، معمولا موها به گونه اي مي ريزند كه باعث ايجاد كچلي به صورت موضعي و لكه لكه و در بعضي موارد به شكل ...
Read more

ميخچه و پينه چيست ؟

اگر بخشي از پوست كف يا كنار پاي شما سفت و يا دردناك شده است. اگر هنگام پوشيدن كفش بخشي از پا تحت فشار قرار ...
Read more

ورم پوست یا کهیر

اصطلاح پزشکی ضایعه ای که در تصویر می بینید، کهیر است .انواع کهیرها متفاوتند . رمینه های مطرح شده برای آن خارش ...
Read more

آکنه یا جوش صورت

آکنه یا غرور جوانی یک بیماری پوستی است که در آن مسدود شدن منافذ پوست باعث ایجاد برجستگی های کوچکی بر روی سطح ...
Read more

درماتیت تماسی

درماتیت به عنوان یک التهاب پوستی تعریف شده است که توسط تماس بین پوست و یک ماده ناشی شده است. این ماده می تواند ...
Read more

اگزمای اتوپیک

اگزمای آتوپیک نوعی التهاب پوست است که هر از چند گاهی تمایل به بروز ناگهانی دارد. این اختلال اغلب در دوران ...
Read more

ريزش منطقه اي موها- مشکلی بزرگ

در اين اختلال، معمولا موها به گونه اي مي ريزند كه باعث ايجاد كچلي به صورت موضعي و لكه لكه و در بعضي موارد به شكل ...
Read more

ميخچه و پينه چيست ؟

اگر بخشي از پوست كف يا كنار پاي شما سفت و يا دردناك شده است. اگر هنگام پوشيدن كفش بخشي از پا تحت فشار قرار ...
Read more

ورم پوست یا کهیر

اصطلاح پزشکی ضایعه ای که در تصویر می بینید، کهیر است .انواع کهیرها متفاوتند . رمینه های مطرح شده برای آن خارش ...
Read more
Load More