اپ سلامتی برای همه

مشكل سوختگي

كنترل سوختگي هاي خانگي

سوختگي هاي تصادفي ممكن است در هر جايي از خانه اتفاق بيفتد و علت آنها هميشه آتش نيست. ممكن است ريختن قهوه بر روي پايتان، لمس كردن يك آهن داغ يا استفاده نادرست از محصولات تميز كننده خاص سبب سوختگي شما شود.

سوختگي ها آسيب هايي به پوست يا بافت هستند كه معمولا درنتيجه گرما ايجاد ميشوند. اشياء يا مايعات داغ، آتش، سائيدگي، الكتريسيته يا مواد شيميايي خاص ممكن است ايجاد سوختگي نمايند.

هر ساله تعداد زيادي براي سوختگي به بيمارستانها مراجعه مي كنند كه بيشتر آنها به خاطر سوختگي هاي خانگي است. خبر خوب اين است كه سوختگي هاي شديد در طول 4 دهه گذشته به نصف كاهش يافته است كه دليل آن نيز تا حد زيادي به خاطر توسعه درمانها است.

شدت سوختگي به حوزه اي كه فرا گرفته و عمق آسيب به بافتها بستگي دارد. سوختگي درجه يك فقط لايه نازكي از سطح پوست را تحت تاثير قرا مي دهد. در سوختگي درجه دو لايه ضخيم زيرين پوست نيز مي سوزد. در سوختگي درجه سه كه شديترين نوع سوختگي است سوختگي به كل ضخامت پوست نفوذ مي كند و پوست و بافتهاي زير آن را به صورت دائم تخريب مي نمايد.

شما مي توانيد براي سوختگي هاي جزئي مراقبتهاي لازم رادر خانه انجام دهيد. اگر محل سوختگي قرمر و دردناك بود و التهاب جزئي داشت يا چند تا تاول زده بود، اين سوختگي، سوختگي درجه يك يا سوختگي جزئي درجه دو است.

اگر رنگ سوختگي قرمز تيره بود و براق به نظر مي رسيد و تاول هاي زيادي زده بود حتما به پزشك مراجعه كنيد. اينها علائم سوختگي شديد درجه دو هستند. اگر پوست سوخته خشك و چرمي بود و لكه هاي سفيد، قهوه اي يا سياه روي آن ظاهر شده بود حتما سريعا تحت درمان قرار بگيريد. اينها علائم سوختگي درجه سه هستند.   

اگر لايه محافظ پوست در سوختگي ها از بين رفته باشد ممكن است محل سوختگي با باكتر يها يا ديگر ميكروبها آلوده شود. سوختگي ها همچنين مي توانند به التهابهاي دردناك منجر شوند چون سيستم ايمني بدن وارد عمل شده است.

هدف از  واكنش سيستم ايمني محدود كردن حوزه آسيب ديده و از بين بردن هر گونه باكتري است. اما گاهي اين واكنش ايمني به آسيب رساندن بيشتر حوزه آسيب ديده با گرما منجر ميشود. مراقبت درست از سوختگي مي تواند به اجتناب از آسيبهاي بيشتر كمك نمايد.

درمان اضطراري براي سوختگي درجه سه و برخي سوختگي هاي درجه دو عبارتند از انتقال خون يا مايعات اضافه براي كمك به حفظ فشار خون. پيوند زدن- گذاشتن پوست سالم بر روي زخم سوختگي- مي تواند به ايجاد و رشد پوست جديد كمك نمايد.

سوختگي هاي شديد مي توانند به التهاب گسترده، نقص عضو و شوك منجر شوند. اين واكنشهاي گاها كشنده، ممكن است يك يا دو هفته پس از شروع سوختگي ايجاد شود. اما پزشكان نمي توانند از قبل پيش بيني كنند كه كدام بيمار ممكن است اين واكنش اضافه را داشته باشد. محققان به دنبال يافتن راههايي براي پيش بيني و پيشگيري از شك و نقص عضو بعد از سوختگي ها و جراحت هستند.

شما مي توانيد براي اجتناب از سوختگي هاي خانگي كارهايي را انجام دهيد. هيچ گاه غذايي را در حال پخت بر روي گاز به حال خود رها نكنيد. دماي ترموستات هيتر خود را روي 48 درجه سانتيگراد يا كمتر قرار دهيد تا مانع از سوختگي با آب داغ شويد. در هر طبقه خانه هشدار دهنده هاي آتش سوزي نصب كنيد. بدين صورت خود و خانواده تان را از آسيبهاي سوختگي غير منتظره حفظ نمائيد.

انتخابهاي عاقلانه

كمك هاي اوليه براي سوختگي

براي سوختگي هاي جزئي

محل سوختگي را در آب تازه سرد قرا دهيد. يا از كمپرس سرد به مدت 10 تا 15 دقيقه استفاده نمائيد.

محل را با حولهاي تميز خشك كنيد. آن را با گاز استريل يا يك باند بدون چسب بپوشانيد.

از پماد يا كره استفاده نكنيد ممكن است سبب التهاب شوند.

تاولها را نتركانيد.

داروهاي آرام بخش كه بدون نسخه فروخته ميشوند مي توانند به كاهش التهاب و درد كمك نمايند.

در موارد زير با 115 تماس بگيريد:

سوختگي قسمت زيادي از بدن را فرا گرفته است.

سوختگي كل ضخامت پوست را تحت تاثير قرار داده است.

قرباني نوزاد يا فردي پير است.

علت سوختگي الكتريسته است كه مي تواند به سوختگي هاي نامشهود منجر شود.