اپ سلامتی برای همه

انتروپيون (فرو رفتگي پلك)

انتروپيون زماني است كه پلك به داخل چشم بر مي گردد. اين باعث ميشود مژه ها به جلوي چشم (قرنيه) ماليده شوند. خارش، درد و اشكي شدن چشم از علائم اصلي آن هستند. بستن پلك به گونه، استفاده از پماد چشم روان كننده و گاها تزريق توكسين بوترلينيوم به كنترل علائم كمك مي كند. اگر مشكل ادامه داشت فرد به عمل نياز خواهد  داشت.

انتروپيون چيست?

انتروپيون زماني است كه پلك به داخل چشم بر مي گردد. اين باعث ميشود مژه ها به جلوي چشم (قرنيه) ماليده شوند. اغلب پلك پايين تحت تاثير قرار مي گيرد.

علائم انتروپيون چيست؟

  • خارش و درد در قسمت جلوي چشم.
  • اشكي شدن چشم.
  • اگر درمان نشود، قرنيه ممكن است آسيب ببيند (ممكن است زخم قرنيه به وجود آيد). قرينه براي ديد حياتي است و آسيب قرنيه بر بينايي تاثير مي گذارد.

 

علت انتروپيون چيست؟

عمدتا انتروپيون در افراد مسن و به خاطر ضعف ماهيچه هاي كوچك اطراف پلك اتفاق مي افتد.اما در كل جهان، علت اصلي آن تراخم است. تراخم عفونتي رايج در كشورهاي گرمسيري است كه قسمت جلوي چشم را مبتلا مي كند. مي تواند منجر به زخم و آسيب به پلك شده و سبب برگشتن آن به داخل چشم شود.

عوامل غير متداولتر عبارتند از عفونتها يا آسيبهاي ديگر به چشم. به ندرت، برخي افراد با نقصي متولد ميشوند كه سبب برگشتن پلك به داخل ميشود.

 

 

درمان انتروپيون چيست؟

اگر احتمال رود كه عامل آن موقتي است مثل عفونت يا يك آسيب جزئي، بستن پلك به گونه يا تزريق ماهيچه هاي پلك با  توكسين بوترلينيوم  تا بهبود شرايط مي تواند كافي باشد. در عين حال پماد روان كننده چشم براي محافظت از قرنيه تجويز ميشود.

اگر دچار مشكلي هستيد كه احتمال درمان خود به خودي آن كم است، ممكن است جراحي براي شما پيشنهاد شود. براي برگرداندن چشم به حالت اوليه اش ممكن است به يك جراحي كوچك نياز باشد. با اين كار از ماليده شدن مژه ها به داخل چشم جلوگيري ميشود. اين عمل اغلب موفقيت آميز است و مانع از رسيدن آسيب بيشتر به قسمت جلوي چشم ميشود.