بيماريهاي متابوليك و غدد درون ريز

شيمي درماني و نقش بیمار در درمان

از همان لحظه اي كه بیمار آگاه مي شود که مبتلا به سرطان هست، سوالات زيادي در ارتباط با درمان برايش پيش مي ...
Read more

افزايش چربي خون - زنگ خطري مهم

 زماني كه ليپيدهاي خاصي در خون افزايش يا كاهش قابل توجهي يابند ، مي تواند منجر به حمله قلبي ، سكته مغزي و ديگر ...
Read more

زندگي با بيماري قند يا ديابت نوع اول

ديابت يا بيماري قند، مشكلي است كه براي همه عمر بدن در تبديل مواد غذايي به انرژي مشكل دارد. افراد مبتلا نياز به ...
Read more

شيمي درماني و نقش بیمار در درمان

از همان لحظه اي كه بیمار آگاه مي شود که مبتلا به سرطان هست، سوالات زيادي در ارتباط با درمان برايش پيش مي ...
Read more
Load More