بيماريهاي متابوليك و غدد درون ريز

بیماری های متابولیک امروزه از شایعترین مشکلات پزشکی هستند. برخی از این بیماری ها از جمله دیابت و نقرس، شناخته شده هستند اما این بیماری ها بسیار متنوع تر از این بوده و بسیاری را مبتلا می نمایند. این بیماری ها ممکن است از بدو تولد وجود داشته و یا بعدا ایجاد شوند اما بهرحال بیماری های مهم و گاها تهدید کننده حیات هستند. لذا لازم است که درباره آنها اطلاعات کافی کسب نماییم و راههای پیشگیری و یا جلوگیری از پیشرفت آنها را بشناسیم.

شيمي درماني و نقش بیمار در درمان

از همان لحظه اي كه بیمار آگاه مي شود که مبتلا به سرطان هست، سوالات زيادي در ارتباط با درمان برايش پيش مي ...
Read more

افزايش چربي خون - زنگ خطري مهم

 زماني كه ليپيدهاي خاصي در خون افزايش يا كاهش قابل توجهي يابند ، مي تواند منجر به حمله قلبي ، سكته مغزي و ديگر ...
Read more

زندگي با بيماري قند يا ديابت نوع اول

ديابت يا بيماري قند، مشكلي است كه براي همه عمر بدن در تبديل مواد غذايي به انرژي مشكل دارد. افراد مبتلا نياز به ...
Read more

شيمي درماني و نقش بیمار در درمان

از همان لحظه اي كه بیمار آگاه مي شود که مبتلا به سرطان هست، سوالات زيادي در ارتباط با درمان برايش پيش مي ...
Read more
Load More