بيماري هاي دستگاه تنفس

بیماری های تنفسی شامل بیماری های ناشی از عفونت های ویروسی مانند آنفولانزا و همچنین بیماری هایی مانند آسم و برونشیت در این بخش آورده شده اند. این بیماری ها در اثر عفونت، الودگی هوا، مصرف سیگار و سرطان ها ایجاد می شوند. این بیماری ها بر روی تمام سیستم های دیگر بدن تاثیر می گذارند و از این نظر بسیار مهم هستند.

چگونه با سياه سرفه مقابله كنيم

پيشگيري از پرتوسيس بسياري بر اين تصور هستند كه سياه سرفه بيماري كودكان است اما اين بيماري مي تواند هر فردي در ...
Read more

اپي گلوتيت

اپي گلوتيت اصطلاحي است كه براي توضيح تورم و التهاب اپي گلوت كه درست پشت ريشه زبان شما قرار دارد استفاده ...
Read more

فيبروز ريوی ايديوپاتيک

فيبروز ريوی ايديوپاتيک يك بيماري جدي است كه در آن آلوئولها (كيسه هاي كوچك هواي ريه ها) و بافت ريه پشت كيسه هاي ...
Read more

خروسك

خروسك عفونت حنجره و مجراي هوا است. اغلب خفيف است و اغلب كودكان خيلي زود بهبود مي يابند. اغلب براي تخفيف علائم ...
Read more

پلورال افيوژن

پلورال افيوژن، جمع شدن مايع در پشت ريه (فضاي پلور) است. دلايل مختلفي دارد. تجمع مايع ممكن است سبب تنگي نفس شما ...
Read more

چگونه با سياه سرفه مقابله كنيم

پيشگيري از پرتوسيس بسياري بر اين تصور هستند كه سياه سرفه بيماري كودكان است اما اين بيماري مي تواند هر فردي در ...
Read more
Load More