آنفولانزا-عفونت تنفسی شایع

آنفولانزا عفونت تنفسی شایعآنفولانزا یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که می تواند در کودکان و بزرگسالان و در هر سني اتفاق افتد. اين بيماري که اغلب در ماه های زمستان كه افراد وقت بیشتر در تماس نزدیک با یکدیگر صرف ميكنند رخ می دهد.عامل آن ویروسي است که به راحتی از شخصي به شخص ديگر از طریق گسترش ترشحات آلوده تنفسی منتقل مي شود.