آیا به اندازه کافی شاد هستید؟

در حال حاضر چه احساسی دارید؟ شاد هستید؟ غمگین هستید؟پر انرژی و با نشاط یا بی حوصله و خسته؟ در بیشتر اوقات روز در چه حالی به سر می برید؟  آیا می دانید بیماری قرن 21 چیست؟ بیماری قرن افسردگی  می باشد. این بیماری در این عصر به شدت شایع است.

پیش بینی می شود که میلیون ها نفر از این بیماری رنج می برند در حالیکه نمی دانند که به آن مبتلا هستند. آیا می خواهید بدانید که شما از لحاظ خلقی در چه وضعیتی هستید؟ آزمون روانشناسی زیر به شما در کشف حال و هوای روحی شما کمک می کند. این آزمون را با صداقت کامل جواب دهید و سپس به توصیه های آن عمل نمایید. فراموش نکنید که باید صادق باشید.

ورود به آزمون روانشناسی بررسی خلق و میزان شادی

آزمون را انجام دادید؟ آیا می خواهید درباره افسردگی و شیوه مقابله با آن بیشتر بدانید؟ کلیک نمایید.