امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
كه به اين حالت حمله آسم مي گويند كه در هر زماني حتي در خواب ممكن است رخ دهد.

براي اين بيماري چه مي توان كرد؟

در حال حاضر هيچ درمان قطعي و هميشگي براي اين بيماري وجود ندارد. اما مي توان آن را كنترل كرد. كه شامل حملات تنگي نفس و جلوگيري از بدتر شدن بيماري است. اما كنترل بيماري نياز به تلاش بيمار و خانواده وي دارد و البته موثر هم مي باشد. زير اگر بيماري كنترل شود:

 •  بيمار مي تواند به ورزش هاي موردعلاقه خود بپردازد.
 • شب بدون علايم آزاردهنده بخوابد؛
 • از محل كار و تحصيل خود كمتر غيبت كند؛
 • از دفعات بستري يا مراجعه به بيمارستان بكاهد.

فهرست عناوين:

 • عملكرد ريه انسان چگونه مي باشد؟
 • چه موقع براي فردي تشخيص آسم داده مي شود.
 • پزشك معالج چگونه بيماري را تشخيص مي دهد؟
 • بيماران چه كارهايي را بايد انجام دهند؟
 • هنگام حمله آسم چه بايد كرد؟
 • داروهاي آسم كدامند؟
 • چه چيزهايي باعث حمله آسم مي شوند؟
 • ورزش براي بيماران آسمي